18 Temmuz 2013 Perşembe

Belediye Başkanı'ndan özelleştirme sürecine yönelik açıklamalar

17 Temmuz 2013 tarihinde Zeytin Park'ta Akyaka Dayanışması Ortak Mücadele İrade Beyanı'nı imzalamak üzere yapılan toplantıya Akyaka ve Muğla'dan örgütlerin temsilcileri yanında Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca da katıldı. 
Toplantıda söz alan Belediye Başkanı'nın süreci anlattığı konuşması ilgiyle izlendi. Konuşmasının merkezinde 94 yılı onaylı imar planı vardı. Kendi mücadelesini “anayasamız” diye nitelediği bu plan üzerine kurduğunu, itirazlarını buna dayanarak yaptığını, açılan dava ile de ÖİB’nın plan değişikliğinin iptali ile 3841 parsel özelinde yeniden 94 yılı onaylı plan hükümlerine geri dönüleceğini belirtti.
Konunun spekülasyona açık yönlerini ve AYYP’nin mücadele önerisi karşısında Belediye Başkanı’nın tutumunu netleştirmek için kendisine yönlendirilen sorular ve yanıtlar özetle şöyleydi:
Soru: Belediye İmar Kanununun 11. Maddesi gereği 3841 parseli neden bedelsiz olarak talep etmedi, etmiyor?
Yanıt: 94 onaylı imar planında ÖÇK tarafından ilgili alan arsa ve konut alanı olarak plana sokulduğu için belediyenin böyle bir hakkı bulunmuyor.
Soru: Daha önce iki parsel olduğu söyleniyor. Birleştirme işlemi ne zaman yapıldı?
Yanıt: Parsel birleştirme söz konusu değil, ayrı tapular vardı, hazine onları birleştirdi.
Soru: Zeytinlik olan alanın arsa olarak tapu kaydı ne zaman yapıldı?
Yanıt: 94 onaylı imar planıyla birlikte.
Soru: Belediyenin ÖİB’nin gerçekleştirdiği imar değişikliğine karşı bir dava açtığını, bu davanın özelleştirme sürecini belki yavaşlatacağını ama durdurmayacağını biliyoruz, Belediye Başkanı olarak siz özelleştirme sürecine de karşı mısınız?
Yanıt: Bizim anayasamız 94 onaylı imar planı, hedefimiz ÖİB’nin imar değişikliğinin iptali ve 94 imar planına dönüştür. Yılın 365 günü Akyaka’da yaşayarak geçimini buradan temin eden insanların konut sahibi olmak istemelerini anlayışla karşılamalıyız. Park isteminizin ardına en azından %20-25 bir destek toplayabilirseniz bu istemi de değerlendirebiliriz.
Soru: Özelleştirme sürecine karşı mısınız?
Yanıt: 94 onaylı imar plan hükümleri ile yürütülecek bir özelleştirmeye karşı değiliz.
Soru: İmar değişikliği ile 6-7 katlı yapılaşma olasılığının nasıl ortaya çıktığını açıklar mısınız?
Yanıt: Akyaka’da binaların azami kotu bina köşe noktalarının ortalamasıdır. Oysa ÖİB plan değişikliğinde kot binanın cephesindeki yoldan verilmiş. Bu durumda arazinin meyilinden 6-7 kat yapılaşma olasılığı doğar. Ancak ÖİB’nin Radikal gazetesine gönderdiği tekzip yazısının e-posta kopyasından anlaşıldığı kadarıyla ÖİB bu konuda geri adım atıyor ve azami kot konusunda mevcut imar planındaki hükmü kendi imar plan değişikliğine ilave edecek.
Soru: Özelleştirme karşısındaki tutumlarımız farklı da olsa en azından imar değişikliğine karşı birleşiyoruz. ÖİB’nin internet sitesinde 3841 parsel hâlihazırda özelleştirme sürecinde görünüyor ve hangi biçimde özelleştirileceği henüz kesinlik kazanmamış durumda. Buradan hareketle özellikle TOKİ efsanesine dayalı “yoksul halka ucuz konut yapılacak” yollu üretilen ve mücadeleyi bölmeye yönelik spekülasyonlara karşı Belediye gerek bültenlerinde gerek internet sitesinde gerekse belediyeye konut almak için sıraya yazılmak için gelen vatandaşlara bir açıklama yapamaz mısınız?
Yanıt: Şu anda TOKİ konutları diye herhangi bir proje yoktur.

Belediye Başkanı davet edildiği için teşekkür etti ve toplantıdan ayrıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme