29 Ocak 2014 Çarşamba

ÖİB’nin acelesi var; Zeytin Park’ı satışa çıkardı !

Geçen Haziran ayından beri Akyakalıların hazine arazisi zeytinliğin özelleştirilmesine ve imara açılmasına karşı mücadelesi ve mahkeme süreci devam ederken Özelleştirme İdaresi zeytinliğin yarısını satışa çıkardı bile.

Mücadele sürecinde zeytinliğin yasalara aykırı özelleştirmesinin iptali ve Akyaka İmar Planının değiştirilerek imara kapatılması için 27.000 imza toplanmıştı. Toplanan imzalar Akyaka'dan Ankara'ya düzenlen bisiklet turu ile götürülmüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve TBMM Dilekçe komisyonuna teslim edilmişti. CHP Milletvekili ve Çevre Komisyonu üyesi Melda Onur'un Meclise verdiği soru önergesi hala cevaplanmış değil.

Hal böyleyken geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sitesinde ihale dokümanı yayınlandı. 6 Mart’a kadar teklifler alınacak ve sonrasında ihalenin gerçekleştirilmesi planlanıyor. İhale dosyasında taşınmazın hukuki durumu hakkında “zeytinlik yapılmak suretiyle işgal edilmiş olup işgali devam etmektedir” denilerek doğayı  beton dünyasında işgalci gören anlayış ortaya konulmuş.

Akyaka Dayanışması yürütmeyi durdurmak için hukuki girişimlerini sürdürmeye devam ediyor.

23 Ocak 2014 Perşembe

Bir “kent suçu” yargılanıyor !

8 Eylül 2012’te belde sakinleri Belediyenin orman içine çöp ve moloz dökerek doğaya verdiği tahribata karşı ayaklanmış, Akyaka Yerel Yönetim Platformunu oluşturarak “Akyaka Çöpyaka Olmayacak!” adı altında  bir yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto etmişti. Akyakalılar o tarihten beri beldelerinde şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim için mücadelelerine devam ediyorlar.  

Belediye bu protesto eyleminden sonra ormana çöp dökmeye, doğaya zarar vermeye devam ederek halkın tepkisine kulak asmamıştı. Ancak belde halkının Valilik, Kaymakamlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Çevre Timi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi tüm ilgili kurumları devreye sokarak tahribatın durdurulması için verdiği mücadele nihayet devlet kurumlarını harekete geçirmiş ve Akyaka Belediyesi’ne geçen yıl para cezası kesilmişti. Ancak Akyakalıların yaşam alanlarının tahrip edilmesinden sonra, Belediye bütçesinden ödenecek bu ceza halkın ikinci kez cezalandırılması anlamına geliyordu. Akyakalılar,  bu paranın belediye bütçesinden ödenmesine karşı çıkıyor ve  cezanın tahribata neden olanlar tarafından şahsen ödenmesini istiyorlardı. Bu taleplerini hem basın açıklamalarında hem de ilgili kurumlara gönderdikleri toplu imzalı dilekçelerinde tekrarlamışlardı.


Nihayet Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu talebi de dikkate alarak Akyaka Belediyesi'ne kesilen para cezasının yanında Belediye Başkanı Ahmet Çalca’ya şahsen dava açtı. Akyakalıların da müdahil olduğu dava 4 Şubat 2014 tarihinde Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 9:25’de görülecek (Duruşmaya çağrı metni aşağıda).

Ülkemizde kent suçlarının pek ender karşılığını bulduğu düşünüldüğünde bu dava, kent halkının yönetime seçtikleri temsilcilerinden hesap sorduğuna, kararlı mücadele ile sonuç alabildiğine bir örnek oluşturması açısından önemli. Akyakalıların kararlı ve örgütlü mücadelesi gelecekte seçilecek yöneticiler için de önemli bir mesaj içeriyor. Seçilmişlerin cezalara gerek kalmadan, halkla inatlaşmadan onların taleplerini dikkate aldıkları, şeffaf ve hesabını verebildikleri yönetim ilkeleri ile görev yapmalarında üstün kamu yararı var…
TC.  Muğla 2.Asliye Ceza Mahkemesi
Dosya No: 20131366 Esas Esas
ÇAĞRI KAĞIDI
Tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin
Adı ve Soyadı: SANIK AHMET ÇALCA
Adı ve Soyadı: MÜŞTEKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Tebliğin veya davanın mevzuu:
2863 Sayılı Yasaya Muhalefet Görevi Kötüye Kullanma.
Duruşma Günü: 04/02/2014
Duruşma Saati: 09:25
Duruşma Yeri: Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma.


11 Ocak 2014 Cumartesi

Yerel Seçimler ve Akyaka

Bugün  Zeytinpark’ta gerçekleştirdiğimiz yeni yılın ilk buluşmasında yerel seçimlere yönelik çalışma yapma konusu üzerinde durduk. Büyükşehir süreci ile birlikte idari olarak Mahalleye dönüşecek beldemizde belde sorunlarına birlikte yerel çözümler üretmek, karar süreçlerine belde halkının etkin ve yaygın katılımını sağlamak,  oluşturulacak yerel politikaların hayata geçirilmesi için yerel yönetimde etkin temsiliyet gibi konularda artık Muhtarlık, İhtiyar Heyeti ve Mahalle Meclisi gibi organlar önem kazanıyor.   


Akyaka’da sürdürmekte olduğumuz kent ve ekoloji temelli mücadelelerin başarılabilmesi için, oluşan ortak iradenin bu yeni yerel yönetim organlarına  taşınması çok önemli. Mücadelelerin içinde yer alan arkadaşların Akyaka’da şeffaflık, hesapverebilirlik ve katılımcılık ilkeleri ile etkin çalışacak bir Muhtarlık, İhtiyar Heyeti ve seçim sonrasında karar alma süreçlerine etkin katılım için bir Mahalle Meclisi oluşturulması için de çalışmasının gerekliliği üzerinde hemfikir olduk. Gelecek haftasonu yapacağımız Zeytinpark toplantısını tamamen bu konuya ayırmayı düşündük. Muhtar adayı, ihtiyar heyeti üye adaylarını belirleme ve seçim sürecinde kampanya çalışmasını yürütmek üzere bir çalışma gurubu oluşturmayı kararlaştırdık.
 
Yavaşkent Akyaka’yı ünvanına yakışır şekilde, rant odaklı yönetilmekten çıkarmak, ortak yaşam alanlarımızı koruyarak, doğayla dost, kaliteli bir yaşam merkezi haline getirebilmek  için herkesi muhtarlık seçimlerine katılmaya, destek vermeye, taşın altına elini biraz daha sağlam koymaya davet ediyoruz. Toplantının kesin tarih ve saati daha sonra duyurulacaktır.
Belediyeler Kanunu’nda Mahalle Yönetimi
5393 sayılı Belediye Kanunu ile mahalle bir idari birim olarak sayılmakta ve bu çerçevede gerek mahalle muhtarına ve mahalle halkına gerekse belediye yönetimlerine bir idari birim olarak tanımlanan mahallelerin etkin bir yönetim birimi haline getirilmelerine yönelik görevler verilmektedir. 

MADDE 9.- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.


Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır.


Serdar Denktaş