4 Ağustos 2018 Cumartesi

ÇŞB İl Müdürlüğü sulak alandaki tahribatı tespit ettiGökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Akçapınar Azmağı’nın denize ulaştığı noktada yerel alan Kite Surf Plajı’nın girişinde, sulak alan biyotopu olarak belirlenmiş bir alanın özel mülk sahipleri tarafından toprakla doldurulması üzerine Gökova Ekolojik Yaşam Derneği geçtiğimiz Nisan ayında Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi vermiş ve tahribatın düzeltilmesi için girişimde bulunulmasını talep etmişti.

ÇŞB İl Müdürlüğü’nden Derneğe gelen cevapta, 7 Mayıs 2018 tarihinde alanda yapılan çalışmada şikayete konu olan tahribatın tespit edildiği ve “3194 Sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte bulunan imar planı ve  imar plan hükümleri ile ilgili tüm mevzuat kapsamında işlem yapılması için Ula Belediye Başkanlığınca incelenmesi ve aykırılıklara ilişkin işlem yapıldı ise gerekli evrakların Valiliğimize gönderilmesi, işlem yapılmamış olması halinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 Maddelerine göre yasal gereğinin yerine getirilerek Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bilgi verilmesi” talebi ile Ula Belediye Başkanlığı’na yazı gönderildiği bildiriliyor.

Dernek yetkilileri, geçen süre içerisinde söz konusu alanın araç park alanı olarak halen kullanılmaya devam ettiğini ifade ederek  bir an önce koruma altına alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yeni bir dilekçe verdi.

Bu arada alınan bilgiye göre, Kite surf  Plajı olarak kullanılan alanın özel mülk olduğu, "kıyılar devletin tasarrufu altındadır"  şeklinde düzenlenmiş olan Kıyı Kanunu gereği bu alanın özel mülk olamayacağı gerekçesi ile kamuya devri için geçtiğimiz yıl Hazine tarafından dava açıldı. Halen süren dava nedeniyle söz konusu alan üzerinde ticari faaliyet yürütülmesine kısıtlama getirilmiş. Bilindiği gibi plaj alanı, mülk sahipleri tarafından kite surf okullarına kiraya verilerek işletiliyordu. 

Kitesurf Plajı’nda tahribatGökova Körfezinin bitiminde Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisindeki yer alan ve kite surf yapılan sahildeki kumul alanın Akyaka yönünde, bitki örtüsü temizlenerek genişletildiği belirlendi. Konu ile ilgili olarak Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede “tahrip edilen kumul alan, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisindeki sulak alan ekosisteminin parçası olan, korunması gereken hassas biyotoplardan bir tanesidir” denilerek alanın korunması için tedbir alınması talep edildi.

Çınar Plajı ile ilgili Ula Belediye Başkanı'ndan açıklama ve bir düzeltmeÇınar Plajı’nda Özel Çevre Koruma Hükümleri ve Kıyı Kanunu Öğütüldü haberimizin ardından Ula Belediye Başkanı Ümit  Karaarslan, Muğla Yenigün Gazetesine yaptığı açıklamada “Plajın aylık kirasının 30 bin TL olduğunu ,bunun % 30’nun Çevre ve Şehircilik bakanlığının aldığını belirtti. Karaaslan ;” Bu iddialar doğru değildir. Plaj daha önceleri çok kötüydü . Düzenleme yapıldı . Burayı çalıştıran arkadaşlar buraya WC – Duş gibi tatilciler için önemli olanları yaptılar. Burada yalnız 20 TL Şezlong ücreti alıyorlar . Ücret ödemek istemeyenler ileriden Turnalı yolundan girebilirler plaja” dedi.  (Bkz. http://www.muglayenigun.com/dogaya-hancer-mi/)

Açıklamadan anlaşıldığı üzere, plajın kiraya verilmesi MUÇEV değil, Ula Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş. Önceki haberimizde plajın işletmesinin MUÇEV tarafından verildiği bilgisini düzeltir özür dileriz.

Plajın Ula Belediyesi tarafından kiraya verilmiş olması elbette yasaya aykırı uygulamaları ortadan kaldırmıyor. Bu durumda soruların muhatabı Ula Belediyesi’dir. Belediye Başkanı Sayın Kararslan iddiaların doğru olmadığını söylemekle birlikte yukarıdaki fotoğrafın Kıyı Kanunu’na açıkça aykırı bir düzenlemeyi gösterdiği de ortada. Ayrıca Sayın Başkanın “ücret ödemek istemeyenler ileriden Turnalı yolundan girebilirler plaja” ifadesi de Kıyı Kanunu’na aykırılığı pekiştiriyor.  Zira Kıyı Kanunu’nun 5. Maddesi “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.”  deniliyor.  Sayın Belediye Başkanı yurttaşlar arasında parası olan ve olmayan şeklinde ayrım yaparak olmayanları başka yere göndermesi Kıyı Kanunu’na  olduğu gibi, yurttaşların kıyılardan serbest ve eşit yararlanma hakkını düzenleyen  Anayasa’nın 43. Maddesine de aykırı. Anayasanın 43. Maddesinde “Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.   Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir."  deniliyor.

Anayasa ve yasa maddeleri çok açık olmasına karşın ne yazık ki  Muğla kıyılarında yasa tanımazlık gittikçe yaygınlaşmakta; kamu yararı, doğa koruma alanları ranta kurban edilmekte. Yasaları işletmekle yükümlü kurumların, yerel yönetimlerin ise bu hukuksuzluklara seyirci kalmaları, hatta desteklemeleri Muğla’nın geleceği açısından çok karanlık bir tablo ortaya çıkarıyor.

Umuyoruz ilgili kurumlar artık kurumsal sorumluluklarını hatırlarlar ve bu gidişe “dur” derler.