E-Kitaplık

Yerel Yönetimler, Karar Alma Süreçlerine Katılım, Kent Hakkı


Gökova ÖÇK Bölgesi ile İlgili Bilimsel Raporlar
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezinde Flora ve Fauna
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezinde Su Kalitesi ve Denizel Biyoçeşitlilik
Gökova Projesi: Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Eylem Planı
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezi Sosyo-Ekonomik Çalışması
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezinde Tarımsal ve Evsel Kaynaklı Kirlilik
Elif Hanım Otel Davası - 1. Bilirkişi Raporu
Elif Hanım Otel Davası - 2. Bilirkişi Raporu

Video Galerisi
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi
OCEANOS Gökova ÖÇK Bölgesinin Denizel Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti Projesi

Muçep Gökova 

Demokratik Yerel Yönetim, Ekolojik Kültürün Ayrılmaz Parçasıdır - MUÇEP Yerel Seçim Bildirgesi - 6.2.2019
Muçep Gökova Strateji Belgesi
Ula Belediye Başkan Adaylarına Sorular
Elif Hanım Otel'e Açılan "Çevreyi Kasten Kirletme" Davası Karar SüreciYavaş Kent / Slow City 

Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World
Yavaş Kentler ve Yaşanabilir Bir Dünya Umudu
Katılımcı Yerel Yönetim ve ‘Yavaş Şehir’ Uygulama Gereksinmeleri Çerçevesinde Akyaka Beldesi Örnek Alan Araştırması (Dr. Cumhur Aydın / Öğr. Grv. Şule Tuzlukaya - Atılım Üniversitesi)

Azmak Sempozyumu Sunumları

Kadın Azmağı; Dün, Bugün Yarın?... (1)  - AYYP
Kadın Azmağı; Dün, Bugün Yarın?... (2)  -AYYP

Kadın Azmağında Biyoçeşitlilik   - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Hiç yorum yok: