E-Kitaplık

Yerel Yönetimler, Karar Alma Süreçlerine Katılım, Kent Hakkı


Gökova ÖÇK Bölgesi ile İlgili Bilimsel Raporlar
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezinde Flora ve Fauna
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezinde Su Kalitesi ve Denizel Biyoçeşitlilik
Gökova Projesi: Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Eylem Planı
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezi Sosyo-Ekonomik Çalışması
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezinde Tarımsal ve Evsel Kaynaklı Kirlilik
Elif Hanım Otel Davası - 1. Bilirkişi Raporu
Elif Hanım Otel Davası - 2. Bilirkişi Raporu
İklim Krizi ve Deniz Seviyesinin Yükselmesi

Video Galerisi
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi
OCEANOS Gökova ÖÇK Bölgesinin Denizel Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti Projesi

Muçep Gökova 

Demokratik Yerel Yönetim, Ekolojik Kültürün Ayrılmaz Parçasıdır - MUÇEP Yerel Seçim Bildirgesi - 6.2.2019
Muçep Gökova Strateji Belgesi
Ula Belediye Başkan Adaylarına Sorular
Elif Hanım Otel'e Açılan "Çevreyi Kasten Kirletme" Davası Karar SüreciYavaş Kent / Slow City 

Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World
Yavaş Kentler ve Yaşanabilir Bir Dünya Umudu
Katılımcı Yerel Yönetim ve ‘Yavaş Şehir’ Uygulama Gereksinmeleri Çerçevesinde Akyaka Beldesi Örnek Alan Araştırması (Dr. Cumhur Aydın / Öğr. Grv. Şule Tuzlukaya - Atılım Üniversitesi)

Azmak Sempozyumu Sunumları

Kadın Azmağı; Dün, Bugün Yarın?... (1)  - AYYP
Kadın Azmağı; Dün, Bugün Yarın?... (2)  -AYYP

Kadın Azmağında Biyoçeşitlilik   - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Hiç yorum yok: