E-Kitaplık

Yerel Yönetimler, Karar Alma Süreçlerine Katılım, Kent Hakkı


Gökova ÖÇK Bölgesi ile İlgili Bilimsel Raporlar
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezinde Flora ve Fauna
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezinde Su Kalitesi ve Denizel Biyoçeşitlilik
Gökova Projesi: Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Eylem Planı
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezi Sosyo-Ekonomik Çalışması
Gökova Projesi: Gökova İç Körfezinde Tarımsal ve Evsel Kaynaklı KirlilikYavaş Kent / Slow City 

Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World
Yavaş Kentler ve Yaşanabilir Bir Dünya Umudu
Katılımcı Yerel Yönetim ve ‘Yavaş Şehir’ Uygulama Gereksinmeleri Çerçevesinde Akyaka Beldesi Örnek Alan Araştırması (Dr. Cumhur Aydın / Öğr. Grv. Şule Tuzlukaya - Atılım Üniversitesi)

Azmak Sempozyumu Sunumları

Kadın Azmağı; Dün, Bugün Yarın?... (1)  - AYYP
Kadın Azmağı; Dün, Bugün Yarın?... (2)  -AYYP

Kadın Azmağında Biyoçeşitlilik   - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Gökova’da Yürütülen Kıyı Alanları Yönetimi Temelli Projeler Envanteri ve Korumada Verimlilik  - SAD

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Gökova ÖÇK Bölgesinde Yürütülen Çalışmalar  - ÖÇKK
  
Mücadele Süreçleri
Gökova Özel Çevre Rant Bölgesi mi Oluyor?  -  Akyaka Dayanışması tarafından Mimarlar Odası'nın Kent, Kültür ve Demokrasi Muğla Buluşması'nda yapılan sunum, 1.11.2014Hiç yorum yok: