31 Ağustos 2014 Pazar

Kıyılar Halkındır - Basın Açıklaması


Akyaka Orman Kampı’nın işletmesi, 2014 turizm sezonu ile birlikte Muğla’ya Hizmet Vakfı’na verilmiştir. Ancak adı geçen Vakıf, kamp alanında yer alan bungalovların bulunduğu bölgeyi tel örgülerle çevirmiş ve bu evlerde konaklayanlar dışında halkın girmesini, denizden yararlanmasını engellemiştir.  Daha da ileri giderek, bu bölgenin girişine astıkları “Apart sakinleri dışında giriş yasaktır” ve “Dikkat Köpek Var” tabelaları ile halkı yasal haklarını kullanmaktan adeta tehditle caydırmaya çalışmıştır. Kıyı Kanunu’nun 6.Maddesi şöyle demektedir: “Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz”.  Muğla’ya Hizmet Vakfı, açıkca bu yasayı çiğnemekte ve suç işlemektedir. Zira, söz konusu yasa bu tür uygulamalar için cezai yaptırım öngörmektedir.

Muğla’ya Hizmet Vakfı’nın kuruluş amacının, Muğla’lı ev kadınlarının ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak olduğu iddia edilmektedir. Söz konusu “vakıf”; otopark, plaj, restoran otel, vs. işletmek gibi geniş bir yelpazede amacının dışında ticari faaliyetler yürütmekte, halkın kanunlarla verilmiş haklarını kullanmalarını engellemektedir.  Muğla’ya Hizmet Vakfı’nın Muğla’ya hizmet etmediği ortadadır. O zaman bu vakıf kimlere, bilemediğimiz hangi amaca  hizmet etmektedir?

Muğla Bölgesinde kıyı alanlarını halkın serbestçe kullanımı, özellikle Muğla’nın Büyükşehir olması ile birlikte gittikçe zorlaşmaktadır.  Daha önce Belediyelerin sorumluluğunda olan plajların işletmesi artık büyük oranda Muğla Valiliği bünyesinde kurulan MUÇEV ve Muğla’ya Hizmet Vakfı üzerinden yapılmaktadır. Ancak kamu ortaklığı ile kurulduğunu basından öğrenebildiğimiz bu işletmelerin web sitelerinde birbirleri ile olan ilişkilerine, ortaklıklarına, kimler tarafından yönetildiklerine, mal varlıklarına, kazandıkları  ihalelere, işletmesini ihalesiz olarak devraldıkları kamusal alanlara,  imza attıkları işletme sözleşmelerinin ayrıntılarına dair bilgilere ulaşmak mümkün değildir.  Şeffaf devlet ilkesi gereği kamunun erişimine açık olması gereken tüm bu bilgiler halktan gizlenmektedir. 

Muğla’ya Hizmet Vakfı’nı Akyaka Orman Kampı’nda halkın kıyıya erişimini engelleyen tel örgü ve kapıları derhal kaldırmaya davet ediyoruz.

Muğla Valiliği’ni, bünyesindeki Muğla’ya Hizmet Vakfı, MUÇEV gibi kamu ortaklığı ile kurulmuş tüm işletmelerin  faaliyetlerinin kuruluş amaçlarına uygunluğunu sağlamaya davet ediyoruz. Bu işletmelerin  yalnızca kamu yararı için çalışmaları, ihale, işletme ve yönetim şeffaflıklarının sağlanması için gereği yapılmalıdır.

Muğla bölgesinde kamu ya da özel şirketler tarafından kıyı alanlarına halkın erişiminin engellenmesine son verilsin, Kıyı Kanunu’nun gerekleri yerine getirilsin ! 

Akyaka Dayanışması olarak taleplerimizin takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

31. Ağustos 2014

Akyaka'da "Kıyılar Halkındır" Protesto Eylemi
Geçen yıl Akyaka'da kamuya ait bir zeytinliğin özelleştirilmesinin durdurulması ve imara kapatılması için başlattığı mücadele ile gündeme gelen Akyaka Dayanışması  bu kez kıyılardaki engellemeleri protesto etti. Platform üyeleri, Akyaka Orman Kampında ve Muğla'nın kıyısı olan ilçelerinde halkın kıyı alanlarından yararlanmasını engelleyen ya da kısıtlayan uygulamalara karşı bir yürüyüş düzenlediler ve basın açıklaması yaptılar.

Orman Bakanlığı'na ait olan Akyaka Orman Kampının işletmesi bir süre önce Muğla Valiliği bünyesinde kurulan Muğla'ya Hizmet Vakfı'na devredilmişti. Bu işletme  birkaç hafta önce içinde orman içinde bungalovların ve denize girilebilen platformların bulunduğu bölgeyi tel örgülerle çevirerek girişine "apart sakinleri dışında giriş yasaktır" ve "Dikkat Köpek Var" tabelaları asmıştı.  Protesto eylemini gerçekleştiren Akyaka Dayanışması üyeleri, Muğla'da denize ve azmaklara kıyısı olan, Muğla'ya Hizmet Vakfı ve başka özel şirketler tarafından işletilen plaj, restoran, kafe gibi yerlerde vatandaşlardan giriş ücreti talep edildiğini, tel örgülerle kapatılarak, şezlong, masa, ile işgal ederek halkın kullanım alanlarını kısıtlandığını, Kıyı Kanunu'na aykırı bu tür özelleştirme girişimlerini protesto ettiklerini bildirdiler. 

Zeytin Park'ta  buluşarak afiş, pankart ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen yaklaşık 60 kişilik grup önce halk plajına, daha sonra da Orman Kampına, tel örgülerle çevrilen alana girdiler. Pankartlarda "Yasakmış...Kıyımın Kenarı", "Ranta HİZMET, MUĞLA'ya Eziyet",  "Muğla'ya Hizmet bu mu la?", "Kıyılar Halkındır, Özelleştirilemez", "Kanun girmeyen kıyıya 'Hizmet' girer" sloganları dikkat çekti. Kamp alanındaki kampçıların da  destek verdiği grup tel örgülerle çevrili bungalov evlerin önüne geldi. Burada basın açıklamasının okunmasından sonra eylemciler topluca evlerin önünden denize atlayarak denizde "KIYILAR HALKINDIR, ENGELLENEMEZ" pankartı açtılar ve eylemlerine son veriler.

 Basından... 


MUĞLA'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'ndeki işletmesi, Muğla Valiliği bünyesindeki Muğla'ya Hizmet Vakfı'na verilen Akyaka Orman Kampı'ndaki taş ve bungalov evlerin bulunduğu alanın tel örgü ve demir kapıyla çevrilip halkın sokulmaması tepkilere neden oldu.

29 Ağustos 2014 Cuma

"Kıyılar Halkındır, Engellenemez!" Protesto Etkinliğine Davet


Akyaka Orman Kampı’nı işleten Muğla’ya Hizmet Vakfı, Kıyı Kanunu’na aykırı olarak Taş Evler'in olduğu bölgeyi tel örgüler ve demir kapılarla kapatıp halkın serbest girişini engellemiştir. Bu bir suçtur.  Yetkilileri derhal işledikleri bu suçtan vaz geçmeye; halkın kıyıya serbest erişimini kısıtlayan  tel örgüleri, demir kapıları ve tüm engelleri kaldırmaya; bu hukuksuzluğu düzeltmeye çağırıyoruz.

Akyakalılar! Yurttaşlar!
Haklarımıza birlikte sahip çıkalım ve Pazar günü protesto yürüyüşüne katılalım.


Kıyı Kanunu Madde 6 - Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

Etkinlik Tarihi : 
31 Ağustos 2014 (Pazar) saat 10:00

Toplanma Yeri: 
Zeytin Park (Pazaryerinden 100m yukarıda)

Etkinlik Programı: 
Yürüyüş (Güzergah: Atatürk Cad., Lütfiye Sakıcı Cad. Halk Plajı, Orman Kampı)
Basın Açıklaması  (Taş Evler'in önünde)
Ormandan birlikte denize atlama