30 Temmuz 2018 Pazartesi

Çınar Plajı'nda Özel Çevre Koruma Hükümleri ve Kıyı Kanunu Öğütüldü !Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan, Akyaka’ya 4 km uzaklıktaki dünyanın gözbebeği Çınar Plajı sahilinin doğal yapısı değiştiriliyor. Sahil şeridinden çakıllar traktörlerle alınarak başka yere götürüldü, yerine öğütülerek toz haline getirilmiş malzeme döküldü. Söz konusu çalışmanın, plajın işletmesini MUÇEV'den alan Çınar Beach Club tarafından yürütüldüğü öğrenildi. 


Özel Çevre Koruma( ÖÇK) hükümleri ile korunan bölgede yürütülen bu çalışma çevre koruma  mevzuatına olduğu gibi Kıyı Kanunu’na da tamamen aykırı. Kıyı Kanunu’nun 6. Maddesinde, “Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez”  deniliyor.

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği uygulama ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ayrıca birçok vatandaşın da CİMER üzerinden şikayet dilekçeleri verdiği öğrenildi.

Doğayı tahrip eden bu hukuksuz çalışmaların durdurulması için Valilik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin nasıl adım atacağı merakla bekleniyor.


MUÇEV yeniden gündemde

Çınar Plajı’nın işletmesini Çınar Beach Club’a veren MUÇEV Ltd Şti.'nin sözleşme yapma yetkisi bu vesile ile yeniden gündeme geldi.  Muğla Bölgesi’nde Kadın Azmağı da dahil olmak üzere 14 farklı kıyı alanının işletmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2014 yılında Muğla Valiliği’nin ortaklığı ile kurulan MUÇEV Ltd. Şti.’ne  kamu hizmeti veren kuruluş olduğu gerekçesi ile ihalesiz olarak verilmişti.  İşletme hakkını alan MUÇEV de, bu alanların bir kısmını başka şirketlerle kiralamıştı.

Ancak, her ne kadar adında “Vakıf”  kelimesi geçse de aslında bir ticari şirket olan Muğla Çevre Vakfı,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı “Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğinde" belirtilen, kamu hizmeti veren nitelikteki  kuruluşlardan biri olmadığı için, söz konusu alanların bu şirkete ihalesiz verilmesi yönetmeliğe aykırı idi. Nitekim Muğla 1. ve 2. İdare Mahkemelerine açılan davalar sonucunda bu hukuksuzluk belirlenmiş ve Bakanlığın şirketle yaptığı sözleşmelerden Akyaka Kadın Azmağı ve İztuzu  plajı ile ilgili olanlarını iptal etmişti. Bu kararı Danıştay da onaylanmıştı. Karar her ne kadar dava konusu olan 3 sözleşme ile ilgili olsa da, aslında MUÇEV’e devredilen tüm işletme yetkilerinin iptali gerekiyordu. Ancak MUÇEV'in  ve kiraya verdiği birçok işletmenin kıyı alanlarındaki faaliyetleri devam ediyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında yine  MUÇEV tarafından Datça’da Kurubük Koyu’nun ihale ile özel şahıslara kiraya verilmesi girişimi, Muğla Çevre Platformu üyelerinin girişimi ile iptal ettirilmişti. 
12 Temmuz 2018 Perşembe

Elif Hanım Otel'in Azmak tahribatını bilirkişi de onayladı !
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği’nin Elif Hanım Otel aleyhine açtığı davada sona yaklaşılıyor. Otelin inşaatı sırasında Kadın Azmağı kenarında okaliptus ağaçları kesilmiş ve doğal yapıya zarar verilmişti. Derneğin şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından otele idari para cezası verilmiş ve tahribatın düzeltilmesi için yaptırım uygulanmıştı. Ancak geçen süre içinde otelin tahribata devam etmesi üzerine Dernek tarafından yeniden suç duyurusunda bulunulmuş ve bu kez “çevreyi kasten kirletmek” suçu iddiası ile Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeni bir dava açılmıştı.

Davanın 11 Temmuz 2018 tarihinde görülen 7. Duruşmasına Derneğin vekili Av. Kadriye Tuncaelli ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü temsilen Hazine vekili Av. Selma Yalçın katıldı. Otelin avukatı ise mesleki mazereti nedeni ile duruşmaya  katılmadı.    Duruşmada, 6 Nisan 2018’de olay yerinde yapılan bilirkişi incelemesinin raporu okundu ve hazır bulunanlara birer kopyası verildi.  Otel temsilcisinin savunmasını  hazırlayıp Mahkemeye sunması için 31 Ekim 2018’de yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar süre verildi.

Bilirkişi Raporunun sonuç bölümünde şöyle deniliyor:
“Söz konusu alanın Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kaldığı, Ankara Eray Reklam ve Yapı Mlz. Tur. Şti tarafından işletilen Elif Otelin inşaatı sırasında sazlıkların ve okaliptus ağaçlarının kesilerek, inşaatın yapımı sırasında temelden çıkan bir kısım hafriyat atığının azmak içine dökülüp dolgu yapılması e ayrıca zemine çakıl taşı döşenmesi ile ilgili mevzuata aykırı olarak korunması gereken doğal yapıya kasten müdahele edildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu faaliyet ile 07.12.2010 tarih ve 6467 sayılı Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı Koruma Kullanma Usul ve Esasları, 18.03.2004 tarih ve 25406 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolu Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’ başlıklı 181. Maddesine aykırı davranıldığını kanaatine varılmıştır.”  .