11 Şubat 2020 Salı

Kadın Azmağı'na yine darbe vuruldu !...

Sazlıkların tahrip edildiği alan

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Akyaka’da Kadın Azmağı kenarında sazlıklar kesilerek sulak alan ekosistemine yeni bir darbe daha vuruldu. Azmak Köprüsüne yakın, Bani Resoran’ın önünde gerçekleşen tahribatın incelenmesi ve sorumluları hakkında cezai işlem yapılması için Gökova Ekolojik Yaşam Derneği dilekçe vererek Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü’nü göreve davet edildi.

Azmak kenarındaki işletmelerden Elif Hanım Otel üç yıl önce benzer suçtan yargılanmış ve önce para cezası, sonra da suç tekrar işlendiği için hapis cezasına hükmedilmişti.Sazlıkların Önemi

Gri Balıkçıl
Son derece sık ve boylu olarak yetişen sazlıklar, bulundukları alanı üretken ekosistemlere dönüştürürler. Sulak alanlarda bulunan sazlıklar doğal yapıları ile bulundukları bölgeye canlılık verirler, çevrenin kirlenmesinin önüne geçerler.

Sulak alanlar  ve sazlıklar, ördekler, kazlar, balıkçıllar, dalgıçlar, yağmurcunlar, karabataklar, pelikanlar, düdükçünler, saz bülbülleri, martılar, kaşıkçı kuşları, çeltikçiler, sumrular gibi birçok kuş türüne  ev sahipliği yaptığı gibi balıkların da yumurtlama ve saklanma alanlarıdır. Kadın Azmağı, Gökova'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesindeki önemli unsurlardan birisi olan ve IUCN Kırmızı Listesinde yer alan, nesli tehdit altındaki su samurlarının da yaşam alanı.

Su Samuru
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan,   
sazlıkların kökünde antibiyotik işlevi gören maddeler olduğunu, bu maddelerin salgılanmasının  yalnızca sazlıkları değil, çevrelerini de zararlı bakterilerden doğal olarak koruduğunu, özellikle koli basili ve entorkokların yaşamasına izin vermediklerini ifade ediyor.  Daha ayrıntılı bilgi için Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan’ın  2012 yılında gerçekleşen “Azmak'ta Doğal Yaşam Yok Olmasın Sempozyumu“ ‘nda yaptığı  “Kadın Azmağında Biyoçeşitlilik” başlıklı sunuma bu bağlantıdan erişebilirsiniz.


30 Ocak 2020 Perşembe

Slow Food Gökova Topluluğu KurulduGökova bölgesinde Uluslararası Slow Food Birliği’ne katılmak üzere yerel üreticiler ve gönüllüler bir araya gelerek Gökova Slow Food Topluluğu’nu oluşturdular.

Muğla Çevre Platformu’nun Gökova Meclisi, Yavaş Kent Akyaka’ın yavaş kent kriterlerine uygun eylem planlarının yapılmasına stratejik hedefleri içinde yer vermişti. Meclis üyeleri, Slow Food’un  yavaş kent eylem planları içinde önemli bir başlık olduğunu belirterek bu çerçevede çalışmaların örgütlü olarak yürütülmesine karar verdiler. Meclis üyeleri, Slow Food çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla, yalnızca Akyaka’da değil, tüm Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde sürdürülmesi gerekliliğinden hareket ederek tüm bölgeyi kapsayacak şekilde örgütlenme çalışmalarına başladılar.

Kuruluş süreci 2019 Aralık ayında başlatılan Gökova Slow Food Topluluğunun kuruluşu, Uluslararası Slow Food Birliği'ne yaptığı başvurunun kabul edilmesi ile resmiyet kazandı. Topluluğun tam adı “Gökova’da Ekosistemin ve Gıda Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması” şeklinde tescillendi.

Uluslararası Slow Food Birliği nedir ?

Fast food kültürünün toplum üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1986 yılında İtalya'da  başlayan mücadele örgütlenerek uluslararası bir harekete dönüştü. Hareket, yemek kültürlerini korumayı, insan sağlığını gözeten gıda üreticilerini, mevsiminde ve doğal şartlarda yetişmiş sebze, meyve, tahıl satan yerleri, ekolojik tarım yapan çiftlikleri, zengin ve değişken mönülü geleneksel lokantaları, otantik olarak yöresel ve etnik yemekler sunan lokantaları korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

Uluslararası Slow Food Birliği’nin İlkeleri :

Uluslararası Slow Food Birliği’ne üye olan topluluklar, İyi, temiz ve adil gıdanın  herkesin vazgeçilmez hakkı olduğunu temel ilke olarak benimsiyor ve  Uluslararası Slow Food hareketini, herkesin yaşamının iyileştirilmesi ve korunması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması, ekolojik bir gıda kültürünün yeniden oluşturulması, doğanın korunması, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle mücadele için bir eylem modeli olarak kabul ediyor.

Topluluğun kuruluş bildirgesinde ayrıca şu cümleler yer alıyor:

“Gıdanın yalnızca bireylerin ve halkların yaşam kalitesinde değil, aynı zamanda onların kültürünün ve kimliğinin tarihinde, oluşumunda ve evriminde de merkezi rol oynar;

İklim değişikliğine karşı doğanın korunması önceliğimizdir ve karasal ve denizel biyolojik çeşitliliğin, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin desteklenmesi anahtar niteliktedir;

Ne yediğimiz ve diğerlerine ne yedirdiğimizden başlayarak gündelik tercihlerimiz gelecek kuşaklara daha iyi bir gelecek sağlamaya ve dünyayı değiştirmeye katkı sağlayabilir;

Her nerede ve koşulları ne olursa olsun herkes fikirleri, pratikleri, doğru bilgi yayarak, farkındalığın yükseltilmesi için çalışarak, sürdürülebilir üretim ve tüketim tercihleri ile Slow Food’a katkı sağlayabilir.”

Slow Food Gökova Topluluğu’nun kuruluş amacı:


Uluslaraası Slow Food  Birliği’nin kuruluş ilkelerine bağlı kalacağını taahhüt eden Gökova Slow Food Topluluğu’nun kuruluş amacı şu şekilde ifade ediliyor:

“Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde sürdürülebilir bir gıda döngüsü oluşturarak bölgenin biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin korunmasına, bölgede yer alan Cittaslow Akyaka’nın Slow Food başlığı altında Yavaş Kent eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak”

Gökova Slow Food Topluluğu ilk bir yıl için aşağıdaki etkinleri yapmayı öngörüyor:

  • Endemik bitki ve hayvan türlerinin ve biyolojik çeşitliliğin daha iyi korunması için farkındalık çalışmaları yapmak
  • Tarımsal üretimde yerel tohum kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmak
  • Yerel üretim ve tüketimi desteklemek üzere kooperatifler kurmak
  • Gökova Bölgesinde her yıl bir Slow Food festivali düzenlemek
  • Evlerde ve restoranlarda Slow Food ilkelerine uygun yemek üretimi yapan mutfak sayısının arttırılması için etkinlikler düzenlemek
  • Gençlerde Slow Food farkındalığını arttırmak için öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek