13 Eylül 2018 Perşembe

Çınar Plajı Muğla Valiliğinin takibinde !
Çınar Plajı’na öğütülmüş taş tozu dökülerek doğal yapının bozulması ile ilgili olarak vatandaşların CİMER’e yaptıkları şikayetler sonuç verdi. Muğla Valiliği konunun incelenmesi ve gereğinin yapılması için  Muğla Büyükşehir ve Ula Belediye Başkanlıklarına birer yazı gönderdi. Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret ÇAVUŞ imzası ile gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Ula İlçesi, Akyaka Mahallesinde yer alan Çınar Plajında, sahil şeridinden çakılların traktörle taşındığı ve toz haline getirilmiş malzeme dökülerek doğal yapının tahrip edildiğine dair şikayetler iletilmiştir. Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile mülga Akyaka Belediye Başkanlığı arasında 18.05.2012 tarihinde imzalanan protokol kapsamında söz konusu plajın işletme hakları Ula Belediye Başkanlığında bulunmaktadır. İlgi başvuruda yer alan şikayet konularının söz konusu protokol ve ayrıca 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili Yönetmelikler, yürürlükte bulunan imar planı ve plan hükümleri ile ilgili tüm mevzuat kapsamında Ula Belediye Başkanlığınca incelenerek, aykırılıkların tespit edilmesi halinde yasal gereğinin temini, ayrıca konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce takibinin yapılması ve sonucundan Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bilgi verilmesi hususunda; Gereğini rica ederim.”Gökova sulak alanında doğa talanına geçit yok !
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Kitesurf Plajının girişinde, hafriyat malzemesi dökülerek tahrip edilen ve otopark alanına dönüştürülen sulak alanla ilgili Gökova Ekolojik Yaşam Derneği 9 Nisan 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi vermişti. İl Müdürlüğünden Derneğe 7 Mayıs 2018’de verilen ilk cevapta, tahribatın yerinde tespit edildiği ve gereğinin yapılması için Ula Belediyesi’ne  bildirildiği ifade edilmişti. Geçen süre içinde tahribatın düzeltilmesi yönünde hiçbir gelişme olmayınca Dernek tarafından 2 Ağustos 2018’de ikinci kez İl Müdürlüğüne dilekçe verilmişti.

İl Müdürlüğünden Gökova Ekolojik Yaşam Derneği’ne gelen ikinci yazıda, konunun Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 31.7.2018 tahihinde yaptığı toplantıda görüşüldüğü ve karara bağlandığı bildirildi. Cevaba eklenen toplantı kararının kopyasında;

“Akçapınar Mahallesi, 903 ve 1618 parseller içerisinde yer alan ve toprak doldurulması suretiyle arazi yapısı bozulan alanın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içerisinde parsel sahibi tarafından eski haline getirilmesi ve konunun Muğla Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) takip edilmesine karar verildi.” deniliyor.4 Ağustos 2018 Cumartesi

ÇŞB İl Müdürlüğü sulak alandaki tahribatı tespit ettiGökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Akçapınar Azmağı’nın denize ulaştığı noktada yerel alan Kite Surf Plajı’nın girişinde, sulak alan biyotopu olarak belirlenmiş bir alanın özel mülk sahipleri tarafından toprakla doldurulması üzerine Gökova Ekolojik Yaşam Derneği geçtiğimiz Nisan ayında Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi vermiş ve tahribatın düzeltilmesi için girişimde bulunulmasını talep etmişti.

ÇŞB İl Müdürlüğü’nden Derneğe gelen cevapta, 7 Mayıs 2018 tarihinde alanda yapılan çalışmada şikayete konu olan tahribatın tespit edildiği ve “3194 Sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte bulunan imar planı ve  imar plan hükümleri ile ilgili tüm mevzuat kapsamında işlem yapılması için Ula Belediye Başkanlığınca incelenmesi ve aykırılıklara ilişkin işlem yapıldı ise gerekli evrakların Valiliğimize gönderilmesi, işlem yapılmamış olması halinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 Maddelerine göre yasal gereğinin yerine getirilerek Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bilgi verilmesi” talebi ile Ula Belediye Başkanlığı’na yazı gönderildiği bildiriliyor.

Dernek yetkilileri, geçen süre içerisinde söz konusu alanın araç park alanı olarak halen kullanılmaya devam ettiğini ifade ederek  bir an önce koruma altına alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yeni bir dilekçe verdi.

Bu arada alınan bilgiye göre, Kite surf  Plajı olarak kullanılan alanın özel mülk olduğu, "kıyılar devletin tasarrufu altındadır"  şeklinde düzenlenmiş olan Kıyı Kanunu gereği bu alanın özel mülk olamayacağı gerekçesi ile kamuya devri için geçtiğimiz yıl Hazine tarafından dava açıldı. Halen süren dava nedeniyle söz konusu alan üzerinde ticari faaliyet yürütülmesine kısıtlama getirilmiş. Bilindiği gibi plaj alanı, mülk sahipleri tarafından kite surf okullarına kiraya verilerek işletiliyordu. 

Kitesurf Plajı’nda tahribatGökova Körfezinin bitiminde Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisindeki yer alan ve kite surf yapılan sahildeki kumul alanın Akyaka yönünde, bitki örtüsü temizlenerek genişletildiği belirlendi. Konu ile ilgili olarak Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede “tahrip edilen kumul alan, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisindeki sulak alan ekosisteminin parçası olan, korunması gereken hassas biyotoplardan bir tanesidir” denilerek alanın korunması için tedbir alınması talep edildi.

Çınar Plajı ile ilgili Ula Belediye Başkanı'ndan açıklama ve bir düzeltmeÇınar Plajı’nda Özel Çevre Koruma Hükümleri ve Kıyı Kanunu Öğütüldü haberimizin ardından Ula Belediye Başkanı Ümit  Karaarslan, Muğla Yenigün Gazetesine yaptığı açıklamada “Plajın aylık kirasının 30 bin TL olduğunu ,bunun % 30’nun Çevre ve Şehircilik bakanlığının aldığını belirtti. Karaaslan ;” Bu iddialar doğru değildir. Plaj daha önceleri çok kötüydü . Düzenleme yapıldı . Burayı çalıştıran arkadaşlar buraya WC – Duş gibi tatilciler için önemli olanları yaptılar. Burada yalnız 20 TL Şezlong ücreti alıyorlar . Ücret ödemek istemeyenler ileriden Turnalı yolundan girebilirler plaja” dedi.  (Bkz. http://www.muglayenigun.com/dogaya-hancer-mi/)

Açıklamadan anlaşıldığı üzere, plajın kiraya verilmesi MUÇEV değil, Ula Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş. Önceki haberimizde plajın işletmesinin MUÇEV tarafından verildiği bilgisini düzeltir özür dileriz.

Plajın Ula Belediyesi tarafından kiraya verilmiş olması elbette yasaya aykırı uygulamaları ortadan kaldırmıyor. Bu durumda soruların muhatabı Ula Belediyesi’dir. Belediye Başkanı Sayın Kararslan iddiaların doğru olmadığını söylemekle birlikte yukarıdaki fotoğrafın Kıyı Kanunu’na açıkça aykırı bir düzenlemeyi gösterdiği de ortada. Ayrıca Sayın Başkanın “ücret ödemek istemeyenler ileriden Turnalı yolundan girebilirler plaja” ifadesi de Kıyı Kanunu’na aykırılığı pekiştiriyor.  Zira Kıyı Kanunu’nun 5. Maddesi “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.”  deniliyor.  Sayın Belediye Başkanı yurttaşlar arasında parası olan ve olmayan şeklinde ayrım yaparak olmayanları başka yere göndermesi Kıyı Kanunu’na  olduğu gibi, yurttaşların kıyılardan serbest ve eşit yararlanma hakkını düzenleyen  Anayasa’nın 43. Maddesine de aykırı. Anayasanın 43. Maddesinde “Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.   Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir."  deniliyor.

Anayasa ve yasa maddeleri çok açık olmasına karşın ne yazık ki  Muğla kıyılarında yasa tanımazlık gittikçe yaygınlaşmakta; kamu yararı, doğa koruma alanları ranta kurban edilmekte. Yasaları işletmekle yükümlü kurumların, yerel yönetimlerin ise bu hukuksuzluklara seyirci kalmaları, hatta desteklemeleri Muğla’nın geleceği açısından çok karanlık bir tablo ortaya çıkarıyor.

Umuyoruz ilgili kurumlar artık kurumsal sorumluluklarını hatırlarlar ve bu gidişe “dur” derler.


30 Temmuz 2018 Pazartesi

Çınar Plajı'nda Özel Çevre Koruma Hükümleri ve Kıyı Kanunu Öğütüldü !Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan, Akyaka’ya 4 km uzaklıktaki dünyanın gözbebeği Çınar Plajı sahilinin doğal yapısı değiştiriliyor. Sahil şeridinden çakıllar traktörlerle alınarak başka yere götürüldü, yerine öğütülerek toz haline getirilmiş malzeme döküldü. Söz konusu çalışmanın, plajın işletmesini MUÇEV'den alan Çınar Beach Club tarafından yürütüldüğü öğrenildi. 


Özel Çevre Koruma( ÖÇK) hükümleri ile korunan bölgede yürütülen bu çalışma çevre koruma  mevzuatına olduğu gibi Kıyı Kanunu’na da tamamen aykırı. Kıyı Kanunu’nun 6. Maddesinde, “Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez”  deniliyor.

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği uygulama ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ayrıca birçok vatandaşın da CİMER üzerinden şikayet dilekçeleri verdiği öğrenildi.

Doğayı tahrip eden bu hukuksuz çalışmaların durdurulması için Valilik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin nasıl adım atacağı merakla bekleniyor.


MUÇEV yeniden gündemde

Çınar Plajı’nın işletmesini Çınar Beach Club’a veren MUÇEV Ltd Şti.'nin sözleşme yapma yetkisi bu vesile ile yeniden gündeme geldi.  Muğla Bölgesi’nde Kadın Azmağı da dahil olmak üzere 14 farklı kıyı alanının işletmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2014 yılında Muğla Valiliği’nin ortaklığı ile kurulan MUÇEV Ltd. Şti.’ne  kamu hizmeti veren kuruluş olduğu gerekçesi ile ihalesiz olarak verilmişti.  İşletme hakkını alan MUÇEV de, bu alanların bir kısmını başka şirketlerle kiralamıştı.

Ancak, her ne kadar adında “Vakıf”  kelimesi geçse de aslında bir ticari şirket olan Muğla Çevre Vakfı,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı “Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğinde" belirtilen, kamu hizmeti veren nitelikteki  kuruluşlardan biri olmadığı için, söz konusu alanların bu şirkete ihalesiz verilmesi yönetmeliğe aykırı idi. Nitekim Muğla 1. ve 2. İdare Mahkemelerine açılan davalar sonucunda bu hukuksuzluk belirlenmiş ve Bakanlığın şirketle yaptığı sözleşmelerden Akyaka Kadın Azmağı ve İztuzu  plajı ile ilgili olanlarını iptal etmişti. Bu kararı Danıştay da onaylanmıştı. Karar her ne kadar dava konusu olan 3 sözleşme ile ilgili olsa da, aslında MUÇEV’e devredilen tüm işletme yetkilerinin iptali gerekiyordu. Ancak MUÇEV'in  ve kiraya verdiği birçok işletmenin kıyı alanlarındaki faaliyetleri devam ediyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında yine  MUÇEV tarafından Datça’da Kurubük Koyu’nun ihale ile özel şahıslara kiraya verilmesi girişimi, Muğla Çevre Platformu üyelerinin girişimi ile iptal ettirilmişti. 
12 Temmuz 2018 Perşembe

Elif Hanım Otel'in Azmak tahribatını bilirkişi de onayladı !
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği’nin Elif Hanım Otel aleyhine açtığı davada sona yaklaşılıyor. Otelin inşaatı sırasında Kadın Azmağı kenarında okaliptus ağaçları kesilmiş ve doğal yapıya zarar verilmişti. Derneğin şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından otele idari para cezası verilmiş ve tahribatın düzeltilmesi için yaptırım uygulanmıştı. Ancak geçen süre içinde otelin tahribata devam etmesi üzerine Dernek tarafından yeniden suç duyurusunda bulunulmuş ve bu kez “çevreyi kasten kirletmek” suçu iddiası ile Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeni bir dava açılmıştı.

Davanın 11 Temmuz 2018 tarihinde görülen 7. Duruşmasına Derneğin vekili Av. Kadriye Tuncaelli ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü temsilen Hazine vekili Av. Selma Yalçın katıldı. Otelin avukatı ise mesleki mazereti nedeni ile duruşmaya  katılmadı.    Duruşmada, 6 Nisan 2018’de olay yerinde yapılan bilirkişi incelemesinin raporu okundu ve hazır bulunanlara birer kopyası verildi.  Otel temsilcisinin savunmasını  hazırlayıp Mahkemeye sunması için 31 Ekim 2018’de yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar süre verildi.

Bilirkişi Raporunun sonuç bölümünde şöyle deniliyor:
“Söz konusu alanın Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kaldığı, Ankara Eray Reklam ve Yapı Mlz. Tur. Şti tarafından işletilen Elif Otelin inşaatı sırasında sazlıkların ve okaliptus ağaçlarının kesilerek, inşaatın yapımı sırasında temelden çıkan bir kısım hafriyat atığının azmak içine dökülüp dolgu yapılması e ayrıca zemine çakıl taşı döşenmesi ile ilgili mevzuata aykırı olarak korunması gereken doğal yapıya kasten müdahele edildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu faaliyet ile 07.12.2010 tarih ve 6467 sayılı Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı Koruma Kullanma Usul ve Esasları, 18.03.2004 tarih ve 25406 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolu Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’ başlıklı 181. Maddesine aykırı davranıldığını kanaatine varılmıştır.”  .