11 Ocak 2014 Cumartesi

Yerel Seçimler ve Akyaka

Bugün  Zeytinpark’ta gerçekleştirdiğimiz yeni yılın ilk buluşmasında yerel seçimlere yönelik çalışma yapma konusu üzerinde durduk. Büyükşehir süreci ile birlikte idari olarak Mahalleye dönüşecek beldemizde belde sorunlarına birlikte yerel çözümler üretmek, karar süreçlerine belde halkının etkin ve yaygın katılımını sağlamak,  oluşturulacak yerel politikaların hayata geçirilmesi için yerel yönetimde etkin temsiliyet gibi konularda artık Muhtarlık, İhtiyar Heyeti ve Mahalle Meclisi gibi organlar önem kazanıyor.   


Akyaka’da sürdürmekte olduğumuz kent ve ekoloji temelli mücadelelerin başarılabilmesi için, oluşan ortak iradenin bu yeni yerel yönetim organlarına  taşınması çok önemli. Mücadelelerin içinde yer alan arkadaşların Akyaka’da şeffaflık, hesapverebilirlik ve katılımcılık ilkeleri ile etkin çalışacak bir Muhtarlık, İhtiyar Heyeti ve seçim sonrasında karar alma süreçlerine etkin katılım için bir Mahalle Meclisi oluşturulması için de çalışmasının gerekliliği üzerinde hemfikir olduk. Gelecek haftasonu yapacağımız Zeytinpark toplantısını tamamen bu konuya ayırmayı düşündük. Muhtar adayı, ihtiyar heyeti üye adaylarını belirleme ve seçim sürecinde kampanya çalışmasını yürütmek üzere bir çalışma gurubu oluşturmayı kararlaştırdık.
 
Yavaşkent Akyaka’yı ünvanına yakışır şekilde, rant odaklı yönetilmekten çıkarmak, ortak yaşam alanlarımızı koruyarak, doğayla dost, kaliteli bir yaşam merkezi haline getirebilmek  için herkesi muhtarlık seçimlerine katılmaya, destek vermeye, taşın altına elini biraz daha sağlam koymaya davet ediyoruz. Toplantının kesin tarih ve saati daha sonra duyurulacaktır.
Belediyeler Kanunu’nda Mahalle Yönetimi
5393 sayılı Belediye Kanunu ile mahalle bir idari birim olarak sayılmakta ve bu çerçevede gerek mahalle muhtarına ve mahalle halkına gerekse belediye yönetimlerine bir idari birim olarak tanımlanan mahallelerin etkin bir yönetim birimi haline getirilmelerine yönelik görevler verilmektedir. 

MADDE 9.- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.


Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır.


Serdar Denktaş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme