17 Temmuz 2013 Çarşamba

Akyaka Dayanışması Ortak Mücadele İrade Beyanı


Akyaka Yerel Yönetim Platformu’nun (AYYP) daveti üzerine 17 Temmuz 2013 Çarşamba günü Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirilmek istenen zeytinlikte (3841 No’lu parsel) bir araya gelen bizler aşağıda yer alan istemler doğrultusunda acil, ortaklaşa bir mücadele vermek için anlaştık:

1.     ÖİB’nin 3841 parselde gerçekleştirmek istediği özelleştirme süreci durdurulmalı; ilgili arazi zeytinlik olarak tescil edilip tapudaki kaydı yenilenmeli; Akyaka halkının gereksinimi ve ortak çıkarları temelinde değerlendirilmek üzere kamusal alan niteliği korunarak konut alanı olmaktan çıkarılmalıdır.
2.     İmar Yasası anti-demokratiktir. İmar planlarının yapım veya revizyon aşamasında halkın daha en başından planlama sürecine müdahil olabilmesine elverecek biçimde yeniden düzenlenmelidir.
3.     Akyaka, Gökova Özel Koruma Alanı içindedir. Merkezi hükümetlere özel korunan alanların statülerinde “üstün kamu yararı” adına değişiklik yetkisi öngören Tabiatı ve Biyo Çeşitliliği Koruma(ma) Yasa Tasarısı TBMM’den tamamen geri çekilmelidir.

Mücadele sürecini başlatırken atılacak ilk adımları belirleyerek görev bölüşümü yaptık:

1)    Bu irade beyanında yer alan istemleri yeni katılacaklarla birlikte AKYAKA DAYANIŞMASI adı altında oluşturulacak geniş bir platform adına 24 Temmuz 2013’te bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmak.
2)    24 Temmuz 2013’e kadar bu irade beyanına imza verenlerin platformun kuruluşu için gerekli kararları alarak, basın açıklamasında temsilcileriyle hazır bulunmasını sağlamak
3)    O tarihe kadar, Akyaka içinde AYYP’nin, Muğla genelinde diğer bileşenlerin yürüteceği konuyu aydınlatan ve halkı basın açıklamasına katılmaya çağıran bir kampanya yürütmek.
4)    Ayrıca ülke düzeyinde mücadele istemlerimizi destekleyecek kuruluşlarla bağ kurarak basın açıklamasının altında “destek veren kuruluşlar” başlığında yer almalarını sağlamak.
5)    AYYP’nin change.org üzerinden başlattığı Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka’nın Betonlaşmasına İzin Vermeyin! başlıklı imza kampanyasına destek olmak, yaygınlaştırmak

6)    Belediye tarafından ÖİB aleyhine açılan davanın yanında, 3841 parselin tapu sicilindeki mevcut arsa kaydının aslına uygun biçimde zeytinlik olarak değiştirilmesi ve kamusal alan olarak tescili için yasal süreçleri başlatmak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme