24 Temmuz 2013 Çarşamba

Akyaka Dayanışması Basın Açıklaması

ZEYTİN PARK ÖZELLEŞTİRİLEMEZ!


Gökova Özel Çevre Koruma Alanında, Akyaka Belediyesi sınırları içinde, pazar yerinin hemen bitişiğinde 19.300 m2’lik hazine arazisi zeytinlik bir alan (3841 no.lu parsel) Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) özelleştirme kapsamına alındı. 

1994 onaylı imar planında konut alanı olarak gösterilerek tapuya “arsa” kaydının düşülmüş olması, üstündeki zeytin ağaçlarına rağmen arazinin 3573 sayılı “Zeytin Yasası”nın koruması dışına çekilerek özelleştirilmesinin önünü açmıştır.

Bu çarpıklıklar zinciri gerek 1994’te işbaşında olan, gerekse mevcut yerel yönetimlerin şeffaflıktan, katılımcılıktan, hesap verilebilirlikten nasibini almamış yönetim anlayışlarından ve İmar Yasasının anti-demokratik niteliğinden güç almıştır. Böylelikle danışmak bir yana, halktan saklanarak ona yukarıdan bu denli kolaylıkla dayatılabilmiştir.

Daha en başından çarpık gelişen bu süreç, ÖİB’nin 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Madde hükmüne aykırı biçimde uygulama imar planı değişikliği yaparak yapılaşma oranını artırmasıyla daha da çarpılmış, yasal olarak iyiden iyiye tartışmalı bir nitelik kazanmıştır.

Ancak daha da önemlisi, hiçbir yasal dayanağın toplumsal vicdan katında bu girişime meşruiyet kazandıramayacağı gerçeğidir. Kazandıramaz, çünkü:
  • Bütün özelleştirmeler gibi özü, dolaylı da olsa halka ait bir değeri, bir kişi ya da şirket nezdinde sermayeye katmaktan ibarettir. Mevcut toplumsal eşitsizliğin daha fazla artmasıyla sonuçlanacaktır; adil değildir.
  • 1994 onaylı imar planının oluşturulmasından başlayarak sürecin dışında tutulan Akyaka halkının gündelik yaşamlarını biçimlendirme hakkı, yani kent hakkı elinden alınmıştır.
  • Akyaka, Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) üyesi bir yavaş kenttir. Yavaş kent olma hakkı, beldenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri gelecek kuşaklara bozulmadan ve zenginleştirerek taşınmasını öngören Akyaka halkının ortaklaşa oluşturduğu bir kent vizyonuyla kazanılmıştır. Bu vizyonla uyumlu, üzerindeki erişkin zeytin ağaçlarının ve kamusal niteliğinin birlikte korunacağı pek çok seçenek mümkünken ilgili arazinin yukarıdan dayatılarak özelleştirilmek istenmesi Akyaka halkının yavaş kent olma sürecinde oluşturduğu ortak iradeyle çelişmektedir.

Bütün bu nedenlerle Akyaka’nın ve Muğla’nın tüm duyarlı kişi ve kuruluşları yerel yönetimin konuyu altı ay geciktirerek duyurması sonucu, her ne kadar geç müdahil olsak da, özelleştirme girişimini durdurmak için bir araya geldik. Katkı yapmak isteyen kuruluş ve kişilere açık biçimde, AKYAKA DAYANIŞMASI çatısı altında güçlerimizi birleştirdik. Doğrudan demokratik yol ve yöntemlerle mücadelesini yürüteceğimiz ortak istemlerimizi aşağıdaki gibi belirledik:

1.    3841 no.lu parselin özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir. İmar değişikliğine gidilerek konut alanı olmaktan çıkarılmalı, üzerindeki zeytin ağaçlarına zarar vermeden hem Akyakalıların hem de Beldenin ziyaretçilerinin ortak yararlanabileceği biçimde, halkın katılımıyla yeniden değerlendirilmeli, kamusal alan niteliği korunmalıdır!
2.  Akyaka’da yaşanan bu örnek, yaşanmış nice benzerleri gibi İmar Yasasının anti-demokratik dayatmacı niteliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İmar Yasası halkın daha en başından planlama süreçlerine katılmasına elverecek biçimde yeniden düzenlenmelidir!
3.     TBMM gündeminde görüşülmeyi bekleyen Gökova gibi korunan alanların korkulu rüyası Tabiatı ve Biyo Çeşitliliği Koruma(ma) Yasa Tasarısı geri çekilmelidir!

Gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. Belediyenin açmış olduğu imar değişikliği iptal davasının yanında, özelleştirme sürecini tamamen durduracak başka yasal süreçleri de başlatacağız. Zeytin Park Çarşamba buluşmalarına ara vermeden devam edeceğiz.

Diyaloga da direnmeye de hazırız. Mücadeleyi kent ve doğa hakkı temelinde kenetlenerek hedefine eriştirinceye kadar kararlılıkla yürüteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. 24 Temmuz 2013.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme