21 Temmuz 2013 Pazar

Akyaka Dayanışması'ndan Sivil Toplum Örgütlerine Destek Çağırısı


Gökova Özel Çevre Koruma Alanında, Akyaka Belediyesi sınırları içinde, 19.300 m2’lik hazine arazisi zeytinlik bir alan (3841 no.lu parsel) Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca özelleştirme kapsamına alındı.  Ayrıca söz konusu alanın Akyaka İmar Planında konut alanı olarak gösterilerek tapuya “arsa” kaydının düşülmüş olması, üstündeki zeytin ağaçlarına rağmen arazinin 3573 sayılı “Zeytin Yasası”nın koruması dışına çekilerek özelleştirilmesinin önünü açmıştır.

Kamusal alanımızın kentin sahipleri olan bizlere sorulmadan özelleştirilmesini, yapılaşmaya açılmasını durdurmak üzere Akyaka Yerel Yönetim Platformu öncülüğünde başlattığımız mücadelemizi, Akyaka ve Muğla’dan duyarlı kuruluşların katılımı ile AKYAKA DAYANIŞMASI çatısı altında birleştirerek güçlendirdik. Doğrudan demokratik yol ve yöntemlerle mücadelesini yürüteceğimiz ortak istemlerimizi aşağıdaki gibi belirledik:
  1. 3841 no.lu parselin özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir. İmar değişikliğine gidilerek konut alanı olmaktan çıkarılmalı, üzerindeki zeytin ağaçlarına zarar vermeden hem Akyakalıların hem de Beldenin ziyaretçilerinin ortak yararlanabileceği biçimde, halkın katılımıyla yeniden değerlendirilmeli, kamusal alan niteliği korunmalıdır!
  2. Akyaka’da yaşanan bu örnek, yaşanmış nice benzerleri gibi İmar Yasasının anti-demokratik dayatmacı niteliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İmar Yasası halkın daha en başından planlama süreçlerine katılmasına elverecek biçimde yeniden düzenlenmelidir!
  3. TBMM gündeminde görüşülmeyi bekleyen Gökova gibi korunan alanların korkulu rüyası Tabiatı ve Biyo Çeşitliliği Koruma(ma) Yasa Tasarısı geri çekilmelidir!

24 Temmuz 2013 tarihinde söz konusu zeytinlik alanda saat 12:30’da yapacağımız basın açıklamsı ile kamuoyuna taleplerimizi bildireceğiz ve her türlü yasal ve demokratik yöntemlerle taleplerimiz karşılanıncaya kadar sürdüreceğimiz mücadele sürecini başlatacağız.

Taleplerimizin ülke genelinde verilen kent ve doğa hakkı mücadelelerinin ortak taleplerini de dile getirdiğine inanarak, duyarlı tüm kurum ve kuruluşların desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Akyaka Dayanışması’nın   kuruluşunuzun adının da destek veren kuruluşlar listesinde yer alması bizi mutlu edecek ve güç verecektir.  Listede yer alma isteğinizi e-posta ile akyakadayanismasi@gmail.com adresine bildirebilirsiniz.

Basın açıklaması davetimizin ve etkinlik broşürümüzün kopyasını http://akyakaninsesi.blogspot.com/2013/07/akyaka-dayansmas-brosuru.html bağlantısında bulabilirsiniz.

Etkinliklerimizle ilgili bilgi almak için:Akyaka Dayanışması Platformu Bileşenleri:

Karia Kadınlar Derneği
TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi
Muğla Kent Konseyi
Akdeniz Yeşilleri Derneği
Muğla Gelişim Hareketi
Gökova Sürekli Eylem Kurulu
Akyaka Hayvan Sevenler Derneği
Akyaka Musiki Derneği
Akyaka Yerel Yönetim Platformu
Marmaris Forum

Destek Veren Kuruluşlar:

Yeşil Gerze Çevre Platformu (YEGEP)
Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar
Yunuslara Özgürlük Platformu
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD)
Doğa Derneği
Mersin Günebakan Kadın Derneği
Cittaslow Türkiye
Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)
Turgutlu Toplumsal Dayanışma ve Kültür Merkezi
Gündem Çocuk Derneği
Ege Çevre Platformu (EGEÇEP)
Engelli İnsan Hakları Derneği (EN-İNSAN-DER)
Akyaka'yı Geliştirme Derneği
Muğla Çevre Geliştirme Derneği
Akdeniz Gençlik Derneği


Bireysel Destekler:

Bireysel destek vermek isteyenler change.org üzerinden yürüttüğümüz “Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka’nın betonlaşmasına izin vermeyin!” başlıklı kampanyamıza imza vererek katılabilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme