26 Haziran 2013 Çarşamba

Diren Akyaka ! Diren Zeytin Ağacı !

Toplantı Bildirisi - 24 Haziran 2013
 

Bizler, Akyaka Beldesi sakinleri, 3841 no.lu parselin Akyaka Belediyesi tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildiğini, bu kurumun da bu alanla ilgili uygulama imar planı hazırladığını ilk kez planların onaylanarak resmi gazetede yayınlanmasından sonra,  Belediye Başkanının basın açıklaması ile öğrenmiş bulunuyoruz. Akyakalılar kendilerini ve geleceklerini ilgilendiren bu planlama sürecinin tamamen dışında tutulmuşlardır.

Diğer yandan,  "Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun” da “Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının yüzde 10'unu geçemez" hükmü yer almasına karşın bu imar planı açıkca söz konusu yasaya da aykırıdır.

Bir kentin gerçek sahipleri  kentte yaşayanlardır. Dolayısı ile kamusal alanların planlanması kentlilerin katılımı ile birlikte yapılmalıdır. Bizler, Akyaka Beldesi sakinleri, zaten sınırlı olan ortak yaşam alanlarımızın, doğal yaşam alanlarımızın geliştirilmesini ve zenginleştirmesini istiyoruz. Bu anlamda zeytin ağaçları ile kaplı 3841 no.lu parselin doğal yapısı mevcut yasaya da uygun olarak  korunmalıdır. Bu ilk toplantıya katılan belde sakinleri olarak aşağıdaki hususlarda fikir birliğine vardık:

1)      3841 no.lu parsel, ÖİB’nin hazırladığı 1/1000 ölçekli imar planı iptal, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revize edilerek yapılaşmaya kapatılmalıdır.

2)      İmara kapatılan bu alan  üzerindeki zeytin ağaçları korunarak organik tarım uygulamalarının yapılabildiği bir doğal yaşam alanı olarak kalmalıdır.

3)      Bu kamusal alanın doğal yapısının korunarak yapılaşmaya kapatılması, Uluslararası Yavaşkentler Birliği’ne (Cittaslow) üye olarak Akyaka Belediyesinin de onay verdiği, Cittaslow kriterleri arasında yere alan katılımcı yerel yönetim, sürdürülebilirlik, slowfood  kriterleri ile de uyumlu olacaktır. Ayrıca Akyakalıların birlikte oluşturdukları ve Akyaka Belediyesinin de altına imza attığı "Doğaya Saygılı, Mimari Yapısını Koruyan, Hizmet Altyapısı Güçlü, Sürdürülebilir ve Alternatif Turizme Odaklı, İnsanların Birlik ve Beraberlik İçinde Ortak Hareket Edebildiği Akyaka şeklinde ifade ettiğimiz Akyaka Vizyonu da aynı hedeflerin hayata geçirilmesini öngörmektedir.

Beldemizin tüm sakinlerinin ortak yararlanma hakkının olduğu bu kamusal alan üzerinde bizlere sorulmadan yapılan plan değişikliklerine karşı çıkıyoruz ve  yukarıdaki taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadele etmeye kararlıyız.

İmza kampanyamıza siz de destek olun >>>>
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme