26 Haziran 2013 Çarşamba

3841 Parselle ilgili Akyaka İmar Planında Değişiklik Kararları (Resmi Gazete'den)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 18 Ocak 2013 tarihli kararı:

 
25 Ocak 2013  CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28539
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Tarih         :              18/1/2013
Karar No  :              2013/10
Konu         :              Muğla-Ula-Akyaka (3841 nolu parsel)
                   İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/12/2012 tarih ve 8884 sayılı yazısına istinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Muğla İli, Ula İlçesi, Akyaka Beldesi sınırları içerisinde yer alan toplam 19.299,92 m2 yüzölçümlü 3841 no'lu parsele "Konut Alanı (Emsal: 0.60, Hmax: 2 Kat), Trafo, Park ve Yol" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.

 
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 25 Nisan 2013 tarihli kararı:

 

25 Nisan 2013  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28630
TEBLİĞLER
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih            :  25/4/2013
Karar No      :  2013/63
Konu            :  Muğla Ula Akyaka (3841 nolu parsel)
                         İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26/3/2013 tarih ve 2605 sayılı yazısına istinaden;
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla İli, Ula İlçesi, Akyaka Beldesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan toplam 19.299,92 m² yüzölçümlü 3841 parseli kapsayan planlama alanının Konut Alanı (Emsal: 0.60, Hmax: 2 Kat), Trafo, Park ve Yol olarak planlanmasına ilişkin İdaremizce hazırlanan, Kurulumuzun 18/1/2013 tarih ve 2013/10 sayılı Kararı ile onaylanan, 25/1/2013 tarih ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine karar verilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme