9 Eylül 2012 Pazar

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'nün Çöp ve Moloz Raporu


İNCELEME RAPORU


EMİR: Muğla Orman İşletme Müdürlüğünün 06.2012 tarih ve 201-648 sayılı emri.

KONU: Akyaka Belediyesinin orman arazisi içine çöp ve moloz dökmesi ile ilgili olarak Akyaka sakinlerinin şikayet dilekçesi,

 İNCELEME: Gökova Orman İşletme Şefliği Akyaka Beldesi İnişdibi Mevkiinde Gökova serisi 46 nolu bölme içerisinde bulunan bahse konusu yerde dilekçede belirtildiği gibi arazi üzerinde çöp ve moloz artıkları görüldü. Yapılan İnceleme sonucunda çöp dökülen arazinin yaklaşık 1 dönüm kadar olduğu bunun 300 m2 lik bir bölümün orman arazisi olduğu anlaşılmıştır. Dökülen çöpler orman dışı sahaya dökülmüş ancak aşağı doğru itilirken orman arazisine girmiştir. Herhangi bir ağaç zararı mevcut değildir. Sadece orman içine boşaltılan çöpler bulunmaktadır. Bunun üzerine Akyaka Belediyesine orman arazisi içindeki çöplerin temizletilmesi ile ilgili yazı yazılmış ve akabinde belediye ile söz konusu yere gidilerek orman içindeki çöpler orman dan çıkartılmıştır. Tekrarlanmaması için orman sınırına topraktan bir set yaptırılmış orman içine çöp dökülmesi engellenmiştir,

 

SONUÇ VE KANAAT: Akyaka sakinlerinin vermiş olduğu şikayet dilekçesinde belirtilen hususlar ile ilgili olarak;
 

1.     Akyaka Belediyesinin çöp dökmüş olduğu yer belediyenin imar planı doğrultusunda yapacağı yol güzergahındadır. Yapımı düşünülen yolun kurumumuzla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

2.     Bu bölge ile ilgili herhangi bir izin söz konusu değildir.

3.     İmar planı doğrultusunda yapımı düşünülen yola dolgu malzemesi olarak çöp ve moloz kullanılmaktadır. Yol güzergahının orman arazisi olmamasından dolayı müdahalede edilememiştir. Ancak Belediyeye Orman bitişiğine atılan çöplerin yangına sebebiyet verebileceği belirtilerek uyarı yazısı yazılmıştır. İşbu inceleme raporu tarafımdan tanzim ve imza edilmiştir.16.07.2012

 

Seyda KANBUROGLU

 Gökova Orm.İşl.Şefi

 

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme