24 Eylül 2012 Pazartesi

Azmak Tahribatı Hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Dilekçe


TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

MUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

 

                                                                  24 Eylül 2012       

 

Bilindiği gibi Gökova Özel Çevre Koruma Alanı içinde yer alan Akyaka beldesinin korunması, gelecek nesillere bozulmadan taşınması konu olduğunda ilk akla gelen onun eşsiz hazinesi, gözbebeği Kadın Azmağıdır.

Bu nedenle bizler, aşağıda imzası bulunan Akyakalılar, son yıllarda Azmağa yönelik giderek artan tehdit ve tahribattan ötürü büyük endişe duyuyoruz. Özüne uygun bir Yavaşkent sürecinin işletilmesi ve başarılmasıyla tehlikelerin üstesinden geleceğimize dair inanç ve kararlılığımızı korumakla birlikte, halen değişik biçimlerde süren tahribatın geri dönülmez bir eşiği aşmadan durdurulması için acilen harekete geçilmesi gerektiğine inanıyoruz

Muğla Valiliğinin, Özel Çevre Koruma Başkanlığının ve Akyaka Belediyesinin ortaklığında, Muğla Üniversitesi’nin yürütücülüğünde 2009’da gerçekleştirilen Gökova Projesi EK-5’te ayrıntılarıyla analiz edilen Azmağın doğal yapısına ve biyoçeşitliliğine yönelik potansiyel tehditlerin yanısıra, en büyük tehdidin çoğu ticari amaçlı alan kazanmaya yönelik kıyı tahribatlarından (bkz. Ek 1, örnek fotoğraf) kaynaklandığını düşünüyoruz.

Konu doğrudan müdürlüğünüzü ilgilendirdiğinden, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası gereğince aşağıdaki sorularımıza yanıt vermenizi rica ediyoruz:

 

1.     3621 Sayılı Kıyı Kanunu, İkinci Bölüm Madde 6’da yer alan: “Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez” ibaresi Kadın Azmağını da kapsamakta mıdır?

2.     Hal böyle ise, Akyaka Kent Konseyinin 22 Temmuz 2011 tarih ve 2011/10 sayılı dilekçe ile Valiliğe yapmış olduğu benzer içerikli başvuru müdürlüğünüze intikal etmiş midir? Etmişse, nasıl bir işlem görmüştür?

3.     Müdürlüğünüzün yukarıda değindiğimiz sorun çerçevesinde halen süren bir çalışması bulunmakta mıdır? Böyle bir çalışma varsa hangi aşamadadır?

 

Saygılarımızla,

 

EKLER:

1-Örnek fotoğraf.

2-Akyaka Kent Konseyi, 22 Temmuz 2011 tarih ve 2011/10 sayılı başvurusu.

 

Bilgi için: Alp Serdar Denktaş

Barzalar sok no:2, AKYAKA-ULA/MUĞLA

Tel: 05325881903
 
(Dilekçe 180 kişinin imzası ile verilmiştir)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme