28 Eylül 2012 Cuma

Azmak Kıyı Bandı Peyzaj Projesi Hakkında Belediyeye Dilekçe


Akyaka Belediye Başkanlığına

Akyaka-Ula/MUĞLA

 

Resmi web sitenizde, “PROJELER” başlığı altında halen devam eden “Azmak Kıyı Bandı Peyzaj Projesi” ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler, Yavaşkent hedefine yönelmiş bir yerel yönetimin ayırt edici niteliklerinden şeffaflık ve hesap verilebilirlik ölçütleriyle irdelendiğinde hem yetersiz kalmakta, hem de kendi içinde çelişkiler taşımaktadır. Bu çerçevede söz konusu bilgilere açıklık kazandırmak amacıyla ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası gereğince aşağıdaki sorulara yanıt vermenizi rica ediyorum:

 

1)    “Peyzaj Projesi”nin ÖÇKK (Özel Çevre Koruma Kurumu) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiği ileri sürülmektedir.  Söz konusu onay hangi belge ile verilmiştir? Verilen onayın kapsamı ile sitenizde resmedilen ve anlatılan projenin kapsamı örtüşmekte midir? Örtüşmeyen hususlar varsa hangileridir?

2)    Proje yürürlüğe sokulduğuna göre ayrıntılarıyla uygulamaya hazırlanmış, kesinleşmiş olması beklenir. Oysa sitenizde proje kapsamında belli bir güzergâh tanımlanmasının ardından “…halkın görüşleri alınarak, tamamlanabilmesi için belediyemizin imkânları doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir” denmektedir. Söz konusu proje tamamlanmış mıdır yoksa uygulama sürerken aynı zamanda tasarıma da devam mı edilmektedir? Hal böyle ise ÖÇKK’dan alındığı ileri sürülen onay bu tür tasarruflara açık mıdır?

3)    Uygulamaya hazır, tamam bir projeden söz ediliyorsa kesinleşmiş proje bedeli nedir? Yüklenicisi belediye midir? Değilse hangi yüklenici şirket ya da şirketler tarafından yürütülmektedir? Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri nedir?

4)    Sitenizde yayınladığınız krokide “havuz yolu geçiş düzenlemesi” yer almaktadır. Oysa projede bir havuz görünmemektedir. Olmayan bir havuza neden geçiş düzenlemesi yapılmaktadır?

5)    Avrupa Birliği (SMAP) Bütünleşik Kıyı Yönetim Projesi’nden bahisle, oluşturulan 20 maddelik Azmak Yönetim Planı, sitenizde ilgili bölümde sanki Peyzaj Projesinin bir parçası gibi sunulmuştur. Azmak Yönetim Planı ile Peyzaj Projesi arasındaki ilişkiyi hangi somut belgeye dayandırıyorsunuz?

6)    Projenin “Akyaka’da yaşayan vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ile birlikte tartışıldıktan sonra…yürürlüğe sokuldu”ğu ileri sürülüyor. “Birlikte tartışma” etkinliği hangi tarihlerde ve hangi sivil toplum örgütlerinin katılımı ile kaç kez gerçekleştirilmiştir? 28 Eylül 2012.

 

 

 

Saygılarımla,

Alp Serdar Denktaş

Barzalar sok no:2, AKYAKA-ULA/MUĞLA

Tel: 05325881903

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme