28 Eylül 2012 Cuma

Azmak Kıyı Bandı Peyzaj Projesi Hakkında Çevre İl Müdürlüğüne Dilekçe


TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

MUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

 
28 Eylül 2012       

  


İşbu dilekçe ekinde yer alan Akyaka Belediye Başkanlığına verdiğim dilekçe çerçevesinde, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası gereğince, kurumunuzun ilgili şube veya şubelerince şu sorulara yanıt verilmesini rica ediyorum:


1)    Akyaka Belediyesinin Azmak Kıyı Bandı Peyzaj Projesi adını verdiği projeye ÖÇKK tarafından onay verilmiş midir? İlgili belgenin bir örneğini verebilir misiniz?

2)    Eğer onay verilmişse, verilen onay Belediyenin resmi web sitesinde belirtilen içerikle örtüşmekte midir?  Orada anlatıldığı gibi yeni tasarruflara açık mıdır?

3)    Onaylanan proje ile yürütülen uygulamanın örtüşüp örtüşmediği kurumunuzca izlenmekte midir? Nasıl?

4)    İzleniyorsa, Azmak kenarında sazlıkların kesilmesi, kıyı bandının doldurularak çok hassas flora ve faunanın tahrip edilmesi pahasına yeni alanların kazanılması ve kazanılan alanların üzerine kafe ve büfelerin açılmasına karşı kurumunuzun tutumu nedir?

5)    Özel Çevre Koruma Alanı olarak belirlenmiş bir alanın tahribatı anlamına gelen bu uygulamalar, Belediyenin resmi web sitesindeki krokide de yer almaktadır. ÖÇKK’nın böylesi bir tahribata onay vermesi düşünülemeyeceğine göre, Belediye onaylı projenin adı altında kendi tasarrufunda bir başka proje mi uygulamaktadır?

 
 


Saygılarımla,

Alp Serdar Denktaş

Barzalar sok no:2, AKYAKA-ULA/MUĞLA

Tel: 05325881903

 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme