9 Eylül 2012 Pazar

Akyaka'nın Çöpyaka Olmasına İzin Vermeyeceğiz !

Basın Duyurusu, Akyaka Yerel Yönetim Platformu, 8 Eylül 2012


Akyaka, yavaşkent olma sürecini Akyaka sakinlerinin katıldığı bir referandumla, büyük bir çoğunluğun evet oylarıyla başlattı. Stratejik planlar, hazırlıklar yapıldı. Belediye Başkanı dâhil, kent konseyi, çeşitli sivil toplum örgütleri birlikte oluşturdukları yavaşkent yönergesinin altına imza koydular; sözler verildi, yükümlülükler alındı. Sözde kaldığı sürece her şey iyi gitti.
 
Ne zaman ki iş, alınan yükümlülükler doğrultusunda adım atmaya geldi, yavaşkent hedefine erişmek için yeni bir kent kültürü yaratma mücadelesi verenlerle, onu bir marka, pazarlanabilir meta olarak görenlerin yolları ayrıldı. Belediyeye egemen olan mevcut anlayış,  birincileri tasfiye etti. Kent konseyi belediyenin uzantısı, göstermelik, işlevsiz bir yapıya dönüştü.
 

Kent konseyinin işlevsizleşmesi, Belediyeye hükmeden anlayışın halkı değişik yol ve yöntemlerle sindirmiş olması, yerel kooperatif ve derneklerin bu gidişe karşı yeterli bir direnç gösterememesi sonucu, yavaşkent projesi de fiilen rafa kalkmış oldu.
 

Akyaka’da yaşanan bu olumsuz deneyimle, hem şeffaf ve hesap verilebilir bir yerel yönetimin, hem de geleceğin toplumuna açılan yeni bir kent kültürünün biricik güvencesinin halkın bağımsız, bağlantısız öz örgütlenmeleri olduğu gerçeği iyice anlaşıldı.
 

Olumsuz gidiş meyve vermekte gecikmedi. Başta Azmak olmak üzere doğal yapı tahrip edilmeye, üzerine binen aşırı yükten ötürü Akyaka S.O.S vermeye başladı. Belediye bu tahribata kimi zaman seyirci kalarak kimi zaman bizzat katılarak suç ortağı oldu. Akyaka gibi küçük bir Beldenin kolaylıkla üstesinden gelebileceği çöp ve trafik sorunu, sadece Akyakalıların değil, neredeyse bütün ziyaretçilerin fark ettiği ve en çok şikâyet ettiği ilk sorun halini aldı.

 

Bu arada uzunca bir süredir Belediye’nin hemen Akyaka girişinde orman içinde gizlice yürüttüğü ve bugünkü eylemimizin somut konusu olan akıllara zarar bir uygulaması daha ortaya çıktı. Kale arkasına yol yapma gerekçesi altında orman içinde bir vadiyi çöp ve moloz ile dolduruyor, bireysel uyarı ve dilekçelere aldırış etmeden gelecekte olası bir yangını tetikleyeceğini bile bile üzerini toprakla örtüyordu. Yaptığı eylem sadece yangın riskini artırmıyor, kış yağmurlarlarıyla yeraltı su kaynaklarının ve dolayısıyla Azmağın, körfezin kirlenmesinin de önünü açıyordu.

 

Duyarlı Akyakalıların öncülüğünde yapılan toplantılarda kötü gidişin önüne geçecek, giderek halkı kucaklayarak onun sesi olacak Akyaka Yerel Yönetim Platformu bu koşullarda doğdu.

 

Akyaka’nın yanı başında orman içinde yürütülen katliam, geri dönülmez bir noktaya ulaşmadan acil müdahale gerektirdiğinden, platform öncülüğünde çoklu imza toplandı. Haziran sonu hem Orman Bölge Müdürlüğüne hem de Çevre ve Şehirleşme İl Müdürlüğüne başvurular yapıldı. Yaklaşık geçen iki aylık süre içinde yapılan incelemelerde Belediyenin doğaya karşı işlediği suç sabit görüldü. Ne var ki, ne Orman Bölge Müdürlüğünün olası bir yangın tehlikesine dikkat çekmesi, ne de Çevre ve Şehirleşme İl Müdürlüğünce uygulamaya son vermediği durumda Belediyeye, dolayısıyla Akyaka halkına kesilmiş olacak ceza uyarıları fayda verdi. Belediye bildiğini okumaya devam etti ve nihayet bugüne geldik.
 

İyi bilinmelidir ki Akyaka Yerel Yönetim Platformu öncülüğünde bugün bu alanda toplanan bizler çaresiz değiliz! Akyaka’nın sahip olduğu tüm doğal güzelliklerin bize gelecek kuşakların emaneti olduğunun bilinciyle, onları korumak, geliştirmek en başta gelen insanlık ödevimizdir. Kararlıyız; Akyaka üzerindeki karabasana son vereceğiz. Bu nedenle son kez uyarıyoruz:
 

Orman içinde türlü gerekçe ve kılıflar altında sürdürülen katliama ve yeni yol açma girişimine derhal son verilsin!

 
Atılan çöp ve moloz kaldırılsın!

 
Sorumlulardan hesap sorulsun!

 
Aksi durumda, orman içindeki katliamı fiilen önlemeye, bu tahribattan ötürü Belediyeye kesilecek olası cezaları Akyaka halkı olarak kabul etmeyip doğrudan sorumlulara ödetilmesi için sivil itaatsizlik dâhil, bütün hukuksal yol ve yöntemleri kullanmaya kararlıyız.


Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Kent Konseyi üyelerine sesleniyoruz: 

Verdiğiniz sözleri, altına imza koyarak aldığınız yükümlülükleri yerine getirin, ya da gereğini yapın! 

Yavaşkent yönergesini imzalayan kooperatif ve derneklere sesleniyoruz:

Yavaşkent hedefine ulaşmanın güvencesi, Belediyenin uzantısı göstermelik, işlevsiz yapılar olamaz. Bu hedefe ancak halkın bağımsız-bağlantısız yerel örgütlenmesiyle ulaşılır. Akyaka Yerel Yönetim Platformu Akyakalıların gerçek çıkarlarının sesidir. Bize katılın, yavaşkent hedefine birlikte yürüyelim! Akyaka’yı yeni bir kent kültürünün egemen olduğu örnek bir Belde yapalım!

  

KATIL! MÜCADELE ET! DEĞİŞTİR!

 

EK: Orman Bölge Müdürlüğünün 29/6/2012 tarih ve 201-648 sayılı emri ile yapılan inceleme raporu. >>>>  Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'nün Çöp ve Moloz Raporu <<<<

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme