17 Eylül 2012 Pazartesi

Belediye Meclisi İzleme Komitesi Neden Gereklidir?

Akyaka içinde rant alanı yaratmak için gerçekleştirilen ve haksız rekabete sebep olan durumlarla daha sık karşılaşmaya başladık. Azmak yürüyüş yolu çalışması bu haksız rekabet düzenlemesine verilebilecek örneklerden bir tanesidir.  Azmak yürüyüş yolunun düzenlenmesi adına sazlıklar kesilmiş ve yaban hayatı yok edilmiştir. Sözde Azmak kenarında kesilen okaliptüslerin yerine Günlük ağacı dikilecekti. Ancak öğrendiğimize göre plansız programsız gerçekleştirilen bu kesimler gerçekten Günlük ağacı dikmek için gerçekleştirilmemiş, ticaret alanı açılması için yapılmış kesimlerdir. Belediye başkanının isteği üzerine kesilmiş bulunan ağaçların kesimi yine belediye başkanının kararı ile durdurulmuştur. Zira haber kaynaklarımızdan öğrendiğimize göre belediye başkanı kendisinin ‘gazetelere verileceğinden’ endişe etmiştir. Kesilen okaliptüslerin yerine de halen Günlük dikilmemiştir. Yürüyüş yolu olarak tasarlanan bu başarısız, son derece rahatsız edici ve Akyaka doğasına ve kültürüne büyük zarar vermiş olan proje yarım yamalak haliyle bu sezonda çirkinliğini sergilemektedir. Peki, bu projenin gerçekleştirilmesine nasıl karar verilmiştir? Akyakalılar, bu proje gerçekleştirilmeden evvel neler yapılacağı konusunda bilgilendirilmiş midir? Fikirleri alınmış mıdır? Sürece müspet ya da menfi müdahale edebilmişler midir? Yoksa Akyaka’da yaşayanlar sadece sürece maruz mu bırakılmışlardır?
 
Belediye Meclisi toplantılarında nelerin görüşüldüğünü bilmek hepimizin hakkı! Böylece hangi kararların nasıl alındığı, kimlerin bu kararlarda taraf ya da muhalif olduklarını ve gerekçelerini anlayabilirdik. Böylece yerel yönetimlerin bölgelerine karşı sorumsuz davranışlarına karşı bir cephe oluşturulabileceği gibi şeffaf yönetim ve katılımcılık konusunda da yol almış olurduk. Kent konseyinin eski yönetimi döneminde belediye meclisi toplantılarını izlemek üzere bir komite kurulmuştu. Bu komite, her meclis toplantısına katılıyordu. Belediye meclisi üyelerinin bir kısmı bu izleme komitesinden hiç hoşlanmamışken, muhalif olan üyelerin izleme komitesi sayesinde muhalefet etme yönündeki güvenlerinin arttığını gözlemlemiştik. Ancak meclis izleme komitesi bir süre sonra meclis toplantılarına kabul edilmemiş hatta toplantıdan kovulmuşlardı. Bir belediye neden toplantılarına katılanları kovmak zorunda hissetmiş olabilir kendisini?
 
Belediye bültenine baktığınızda ise daha çok bir tür malumatfuruşlukla karşılaşıyorsunuz. Hâlbuki belediye meclisinde alınan kararlar, kararlara muhalif olanların ya da kararları destekleyenlerin gerekçelerini içeren izahatları okuyabileceğimiz, halkla yerel yönetim arasında bir diyalog ortamı olarak da iş görebilirdi.

Akyaka’da yerel yönetimin Akyakalılara karşı sorumsuz icraatlarının önüne geçmek; katılımcılığı, şeffaflığı ve doğrudan demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak adına Akyaka Yerel Yönetim Platformunun bir an önce meclis izleme komitesi kurma işini gündemine alması ve komitenin meclis toplantılarına iştirak ederek sivil inisiyatifini göstermesi acil ihtiyacımızdır.

 
Salihan Yazgaç

2 yorum:

 1. AYYP'nin son toplantısında 5 kişiden oluşan bir meclis izleme komitesi oluşturuldu. Komite hem platformun görüşlerini meclis toplantılarına taşıyacak, hem de mecliste görüşülen konuları belediye halkla paylaşmadığı için belediye adına halkla paylaşacak. Zorla güzellik olmuyor ama şeffaflık oluyor mu göreceğiz:)

  YanıtlayınSil
 2. AZMAĞA EDİLENLER
  1- sazlar sökülerek alanlar açılıyor. Sonrasında yapılan uygulama ise genellikle alanın işletmeler tarafından işgal edilmesi ve çimlendirilmesi. Bazı örneklerde işgal mevcut bir işletme tarafından gerçekleştiriliyor. Bazı durumlarda ise alan açıldıktan sonra burada işletme açılmasına izin veriliyor. Sonrası hep aynı senaryo. Bir iki masalık büfe olarak başlayan iş en fazla iki yıl içinde çok masalı bir lokanta haline geliyor, işgale ve genişlemeye devam ediyor. Daha fazla, daha fazla masa uğruna daha çok, daha çok saz kesiliyor.
  2- bir diğer uygulama da kıyı şeridinin taşla doldurulması ve yüzme alanı gibi düzenlenmesi. bu esnada elbette yalnız sazlar değil, kıyı şeridine yuva yapmış envai çeşit hayvan da zarar görüyor.
  3- işletmelerin işgal tekniği kıyı bölgesiyle sınırlı değil. azmağa taşla dolgu yaparak adalar üretiyorlar ve restoranlarının alanlarını genişletip masa sayılarını arttırıyorlar.
  4- Günlük tur tekneleri azmak turları esnasında onlar için yapılan düzenlemelerin tamamen dışında hareket ediyorlar. Tekne tipleri azmak için öngörülen yapıda değil. Uygun görülen periyodlarda değil dakika başı yeni tur teknesi kaldırıyorlar. Bunun doğal sonucu olarak da azmakta büyük bir tahribata ve gürültüye yol açıyorlar. Hem pervaneleriyle azmağın dip dokusunu söküyorlar hem de yüzme molalarında azmak kıyısına bağlamak için motor gücü kullanarak ve hassasça kıyıya değmeden yanaşacak yerde ne de olsa tekneye bir şey olmaz mantığıyla sazların üstüne hızla gelip onlara çarparak duruyorlar ve böylece mola vermeyi alışkanlık ettikleri noktalarda yılda en az yarım metre gerilemeye sebep oluyorlar. Yani sazlar ve altındaki çamur dolgu onların darbeleriyle eriyor.
  5- Azmağa çeşitli noktalardan kanalizasyon sızdığı biliniyor.

  YanıtlayınSil