17 Mart 2019 Pazar

Bilirkişi raporu olmadan reddedilen Akyaka Kavşağı Davası Bölge İdare Mahkemesinde kabul edildi !


Yaklaşık iki yıl önce yapımı  tamamlanan Akyaka Kavşağı Projesi’ne karşı Gökova Ekolojik Yaşam Derneği tarafından projenin henüz başında Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı açılan Yürütmeyi Durdurma talepli dava Muğla  2. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Dava sürecinde Mahkeme keşif ve bilirkişi incelemesi için belirlediği yüksek ücreti davacı dernekten istemişti. Dernek kamu yararına açtığı dava için istenen ücreti ödemeyi kabul etmeyince Mahkeme bilirkişi raporu olmadan davayı karara bağlamış ve talebin reddine karar vermişti.

Dernek İstinaf Mahkemesinde karara itiraz etti. İzmir Bölge Mahkemesi tarafından yeniden incelenen kararda Dernek haklı bulunarak; “uyuşmazlığın maddi çerçevesinin gerektirdiği teknik bilginin birden fazla bilimsel disipline ilişkin olması ve uyuşmazlığın maddi ve hukuki çerçevesi gözönünde bulundurularak; ulaşım, şehir planlama ve orman mühendisliği alanında uzman üç bilirkişi aracılığı ile mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

İki yıl önce yapımı tamamlanan proje ile Sakar Geçidi’nden Akyaka’ya tünel ve bağlantı yolu tamamlanarak kullanıma açıldı. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde binlerce ağacın kesilmesine ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olması nedeni ile Çevre Etki Değerlendirmesi yapılmadan projeye onay verilmesine karşı çıkmıştı. Dernek yetkilileri, SMAP III Gökova Projesinin bilimsel raporlarına dayanarak, söz konusu alanın fay hattının hemen kenarında yer alması, olası bir doğal afetten (yer kayması, deprem gibi) hemen zarar görebilecek bir jeolojik yapıya sahip olduğunu, dolayısı ile kavşağın alt kısmındaki yerleşim bölgesi için büyük risk oluşturduğunu da ifade ediyorlar.


Bölgede yaşayanlar, 13,175 Milyon TL’ye ve binlerce ağacın kesilmesine  mal olan projenin uygulamada eski kavşağa göre neredeyse hiçbir ek trafik güvenliği getirmediğini iddia ediyorlar. Devlet kurumları tarafından hızla izinleri verilerek bu kadar yüksek maliyetle yapımı gerçekleştikten iki yıl sonra bilirkişi heyetinin nasıl bir rapor hazırlayacağı ve davanın ne karara bağlanacağı merakla bekleniyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme