23 Mart 2019 Cumartesi

Ula’da “katılımcı” yerel yönetim mümkün olacak mı ? - 2


Muçep Gökova Meclisi’nin Ula Belediye Başkan Adaylarına yönelttiği sorulara İsmail Akkaya da 21.3.2019 tarihinde Meclis üyeleri ile biraraya gelerek cevaplarını verdi. Diğer adayların verdikleri cevaplara buradan ulaşabilirsiniz.

Ula Belediye Başkan Adaylarına Yöneltilen Sorular:

Seçildiğiniz takdirde;

Soru 1: Ula Belediyesi’nde karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak üzere mekanizmaların oluşturulmasına; kent konseyi ve bağlamında mahalle meclislerinin oluşturulmasına destek verecek misiniz?

Soru 2: Belediyenin yönetim planlarının oluşturulması sürecinde halkla birlikte  ortak bir kent vizyonu, sonrasında da yine katılımcı bir şekilde bu vizyona uygun stratejik planların oluşturulacağının sözünü veriyor musunuz? 


Soru 3: Belediye yönetiminin çalışmalarının şeffaflığını; yani oluşturulan stratejik plan ve bütçenin hayata geçirilme sürecinde düzenli aralıklarla etkileşimli halk toplantıları yaparak güncel durumun halkla paylaşılması, uygulamaların planlara ve bütçeye uygunluğunun halk tarafından izlenebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak mısınız?

Soru 4:  Gökova Bölgesi için özel olarak;
·       Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sivil toplum örgütleri ve Ula Belediyesi’nin de paydaşı olduğu Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı’nın uygulanması için belediyenin stratejik planında yer ayırmayı öngörüyor musunuz?
·       Karar alma süreçlerine katılım Yavaş Kent kriterlerinin en başında geliyor. Akyaka’nın Yavaş Kent Kriterlerine uygun gelişimi için yerel sivil toplum örgütlerinin ve halkın katılımı ile ortak eylem planları hazırlayacak mısınız?
·       Kadın Azmağı kenarında imar planı hükümlerine aykırı yapıların kaldırılmasını sağlayacak mısınız?
·       Akyaka’da araç odaklı değil insan odaklı bir trafik düzenlemesi için planlarınız var mı? Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ve yerel halk katılımı ile ortak çözümler geliştirmeyi düşünüyor musunuz?
·       Kıyı alanlarının özel şirketlere kiraya verilmek sureti ile Kıyı Kanununa aykırı olarak yurttaşların eşit ve ücretsiz kıyı alanlarından yararlanma hakkının gaspedilmesi, kıyı peyzajının işletmeciler tarafından ÖÇK hükümlerine aykırı olarak tahrip edilmesi bölgemizde gittikçe yaygınlaşıyor. Bu gidişin durdurulması için girişimde bulunacak mısınız? Örneğin Belediyeye ait yerleri özelleştirmek yerine Belediyenin kendisinin yasalara ve ÖÇK hükümlerine uygun olarak işletmesini düşünüyor musunuz?
·       Yavaş Kent Kriterleri arasında önemli bir başlık olan yerel üretimin desteklenmesi için planlarınız nelerdir? Üretici kooperatiflerinin, üretici-tüketici birliklerinin kurulmasına eylem planlarınızda yer verecek misiniz?


İsmail Akkaya’nın Cevapları:

Ula Kent Konseyi’nin şimdiye kadar  kurulmamış olması önceki yönetimlerin eksikliği. Kent Konseyi ve Mahalle Meclislerinin kurulmasını sağlayacağım.  Belediyenin vizyona uygun yönetim planlarını oluştururken mahallelerin temsilcilerinin, muhtarların, sivil toplum örgütlerinin  planlama sürecine katılmasını sağlayacağım. Bütçe dengeli dağıtılmalı, her mahalleye bütçeden pay ayrılmalıdır. Yönetimin şeffaflığını sağlamak üzere stratejik planların ve bütçe harcamalarının gerçekleşmesini düzenleyeceğimiz toplantılarla halkla paylaşacağız. Yasa gereği Belediye Meclisi toplantıları halka açıktır, ancak Belediyenin toplantı salonu bunu sağlamaya yeterli değil, buna uygun bir mekan sağlayacağız. Ayrıca Belediye binası içinde muhtarların kullanımı için bir oda düzenleyeceğiz.”

Gökova bölgesi için yöneltilen sorulara ise;
  • “Gökova ÖÇKB Yönetim Planı onaylandığında projenin paydaşı olarak Ula Belediyesi  plana uymak zorunda. Proje toplantılarına katılmış birisi olarak seçildiğim takdirde üzerime düşen görevleri gönülden yerine getireceğim.
  • Akyaka’nın Yavaş Kent statüsünü aynen devam ettireceğiz. Eylem planlarını sivil toplum örgütlerinin katılımı ile birlikte oluşturacağız.
  • Akyaka’da belediye başkanlığı yaptığım dönemde Akyaka genelinde olduğu gibi Kadın Azmağı kenarında da imar hükümlerine aykırı uygulamalara izin vermedik, aksini kimse iddia edemez. Tüm bu yasalara aykırı uygulamalar bizim dönemimizden sonra ortaya çıktı. Seçilirsem yasalara aykırı yapıların kaldırılması için gereğini yapacağım.
  • Akyaka’nın trafik sorununa Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Akyaka’daki yerel inisiyatiflerin katılımı ile ortak çözümler üretmek için çalışacağız. Eski Belediye Hizmet binasını ile sahil arasında kalan bölgeyi bu bölgede oturan halkın ve esnafın rızasını alarak araç trafiğine kapatacağız. Akyaka’nın otopark sorununu yeraltında çözümü için de projelerimiz var.
  • Önceki Akyaka Belediye Başkanlığım döneminde Çınar Plajı’nı biz de bir işletmeye kiraya vermiştik, ancak halk plajdan ücretsiz, serbestçe yararlanabiliyordu.  Kıyı alanlarını ve plajları halkın ücretsiz kullanabilmesini sağlayacağız.
  • Yerel üretimin desteklenmesi için Büyükşehir Yasası kooperatif desteği ögörüyor. Biz bu desteği kullanarak Ula genelinde tarım, hayvancılık ve el sanatları üretimini destekleyeceğiz. Akyaka’daki Su Ürünleri Kooperatifi Akyaka Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde benim girişimimle kurulmuştur.“


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme