18 Mart 2019 Pazartesi

Ula’da “katılımcı” yerel yönetim mümkün olacak mı?


Muğla Çevre Platformu’nun yerel seçim bildirgesini yayınlamasının ardından Muçep Gökova Meclisi de katılımcı yerel yönetim anlayışının Ula’da hayata geçirilmesi talebi ile yerel seçimler öncesinde başkan adayları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde başkan adayların Muçep’in seçim bildirgesi ile birlikte Ula Başkan adaylarına yönelik sorular yazılı olarak iletildi. Adayların demokratik yerel yönetim anlayışlarının ne olduğunu anlamak ve Gökova Meclisi’nin yönelttiği sorulara yanıtlarını dinlemek üzere toplantılar gerçekleştirildi. 

Ula Belediye Başkan Adaylarına Yöneltilen Sorular:

Seçildiğiniz takdirde;

Soru 1: Ula Belediyesi’nde karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak üzere mekanizmaların oluşturulmasına; kent konseyi ve bağlamında mahalle meclislerinin oluşturulmasına destek verecek misiniz?

Soru 2: Belediyenin yönetim planlarının oluşturulması sürecinde halkla birlikte  ortak bir kent vizyonu, sonrasında da yine katılımcı bir şekilde bu vizyona uygun stratejik planların oluşturulacağının sözünü veriyor musunuz?

Soru 3: Belediye yönetiminin çalışmalarının şeffaflığını; yani oluşturulan stratejik plan ve bütçenin hayata geçirilme sürecinde düzenli aralıklarla etkileşimli halk toplantıları yaparak güncel durumun halkla paylaşılması, uygulamaların planlara ve bütçeye uygunluğunun halk tarafından izlenebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak mısınız?

Soru 4:  Gökova Bölgesi için özel olarak;
·       Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sivil toplum örgütleri ve Ula Belediyesi’nin de paydaşı olduğu Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı’nın uygulanması için belediyenin stratejik planında yer ayırmayı öngörüyor musunuz?
·       Karar alma süreçlerine katılım Yavaş Kent kriterlerinin en başında geliyor. Akyaka’nın Yavaş Kent Kriterlerine uygun gelişimi için yerel sivil toplum örgütlerinin ve halkın katılımı ile ortak eylem planları hazırlayacak mısınız?
·       Kadın Azmağı kenarında imar planı hükümlerine aykırı yapıların kaldırılmasını sağlayacak mısınız?
·       Akyaka’da araç odaklı değil insan odaklı bir trafik düzenlemesi için planlarınız var mı? Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ve yerel halk katılımı ile ortak çözümler geliştirmeyi düşünüyor musunuz?
·       Kıyı alanlarının özel şirketlere kiraya verilmek sureti ile Kıyı Kanununa aykırı olarak yurttaşların eşit ve ücretsiz kıyı alanlarından yararlanma hakkının gaspedilmesi, kıyı peyzajının işletmeciler tarafından ÖÇK hükümlerine aykırı olarak tahrip edilmesi bölgemizde gittikçe yaygınlaşıyor. Bu gidişin durdurulması için girişimde bulunacak mısınız? Örneğin Belediyeye ait yerleri özelleştirmek yerine Belediyenin kendisinin yasalara ve ÖÇK hükümlerine uygun olarak işletmesini düşünüyor musunuz?
·       Yavaş Kent Kriterleri arasında önemli bir başlık olan yerel üretimin desteklenmesi için planlarınız nelerdir? Üretici kooperatiflerinin, üretici-tüketici birliklerinin kurulmasına eylem planlarınızda yer verecek misiniz?

Adaylar ne dediler?

Muçep Gökova Meclisi, Ula belediye başkan adaylarından Bekir Tavas (İyi Parti), İsmail Akkaya (AKP) ve Ümit Karaslan (CHP) ile görüşerek Muçep’in seçim bildirgesini ve sorularını iletti. Bekir Tavas ve Ümit Karaaslan görüşme talebine olumlu yanıt vererek sivil toplum örgütleri temsilcileri ile görüşmeler gerçekleşti. İsmail Akkaya görüşme talebine olumlu yanıt vermesine karşın programının yoğunluğunu öne sürerek  sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelmedi, yöneltilen sorularla ilgili görüşlerini yazılı veya sözlü olarak da paylaşmadı.

Bekir Tavas :
“Belediye yönetim anlayışımız halkın katılımını esas alıyor, bu anlamda Ula Kent Konseyi’nin ve Mahalle Meclislerinin kurulmasını tam destek vereceğiz. Belediye stratejik planlarının yerel sorunlar temelinde halkın katılımı ile yapılmasını sağlayacağız. Planlama sürecine  kadınların katılımını sağlamak üzere Kent Konseyi içinde oluşturulacak olan Kadın Meclisi’nin görüşlerine yer vereceğiz. Belediyenin çalışmalarının şeffaflığını sağlamak üzere belediye bütçesinden yapılan harcamaların, belediyenin eylem planlarının stratejik planlara uygunluğunun halkla paylaşıldığı periyodik etkileşimli toplantılar düzenleyeceğiz. Ayrıca Belediye Meclisi toplantılarına halkın katılımını destekleyeceğiz. 

Bekir Tavas, Muçep Gökova Meclisi’nin teklifi üzerine hem Gökovalı Kadınların Yerel Seçim Taahhütnamesini, hem de  Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesini 20 Mart’ta Akyaka’da katılacağı bir TV canlı yayınında imzalama sözünü verdi.

Gökova Meclisinin Bekir Tavas ile görüşmesi

Gökova bölgesi için yöneltilen sorulara ise;
 • Gökova ÖÇKB Yönetim Planını incelemediğini, ancak Ula Belediyesi’nin de paydaşı olduğu, kurumların ve sivil toplum kesimlerinin katılımı ile oluşturulmuş bir yönetim planında Ula Belediye Yönetimi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz. (Toplantıdan sonra yönetim planı taslağının elektronik kopyası kendisine tekrar gönderildi)
 • Akyaka’nın kazanılmış Yavaş Kent statüsününün korunması ve kriterlerin hayata geçirilmesi için Akyaka’daki sivil toplum örgütlerinin katılımı ile birlikte eylem planlarını oluşturacağız.
 • Doğanın korunması konusunda insan odaklı değil diğer canlıların da haklarının olduğu bilinci ile hareket edeceğiz, Kadın Azmağı kenarında yasalara ve koruma hükümlerine aykırı yapıların kaldırılması için Belediyemize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.
 • Akyaka’nın trafik sorununa Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Akyaka’daki yerel inisiyatiflerin katılımı ile ortak çözümler üretmek için çalışacağız. Çözümlerimizi Akyaka’nın Yavaş Kent statüsüne de uygun olarak yaşam kalitesini arttırmaya odaklı olacaktır.
 • Belediyenin uhdesinde olan kıyı alanlarını halkın ücretsiz kullanabilmesini sağlayacağız. Kamusal alanların özelleştirilmesine karşıyız.
 • Yerel üretimi yerel üretici kooperatiflerine belediyenin stratejik planlarında yer vererek destekleyeceğiz. “

Ümit Karaslan:
“Öncelikle bir özeleştiri yapmayı borç biliyorum. Geçmiş dönemde sivil toplum kesimleri ile iyi iletişim kuramadığımı kabul ediyorum. Sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimin karar alama süreçlerine katılımının ne kadar önemli olduğunu anladım. Halk yeniden imkan verirse yeni dönemde çok farklı bir belediye yöneticiliği yapacağım. Ula Kent Konseyi ve Mahalle Meclislerinin kurulmasını destekleyeceğim. Belediyenin vizyona uygun yönetim planlarını oluştururken hem bu organların hem de sivil toplum örgütlerinin planlama sürecine katılmasını sağlayacağım. Yönetim planlamasının belediye bütçesi ile uyumlu, gerçekçi bir şekilde yapılması gerekir. Yönetimin şeffaflığını sağlamak üzere stratejik planların ve bütçe harcamalarının gerçekleşmesini düzenleyeceğimiz toplantılarla halkla paylaşacağız. Bu toplantılar yalnızca bilgi vermeye yönelik olarak tek taraflı değil, halkın da sorular sorabileceği etkin katılımlı toplantılar olacak. Ümit Karaaslan, Muçep Gökova temsilcilerinin teklifi üzerine Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesini de imzalayarak ulaştırdı.
Gökova Meclisinin Ümit Karaaslan ile görüşmesi
Gökova bölgesi ile ilgili sorulara;
 • Gökova ÖÇKB Yönetim Planı taslağını inceledim ve Plan onaylandığı takdirde Ula Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Bu niyetimizi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdiğimiz resmi yazı ile bildirdik.
 • Akyaka’nın Yavaş Kent Statüsünün korunması için geçmiş dönemde Akyaka Belediyesi tarafından ödenmeyen yıllık üyelik aidat borçlarının  tamamını ödedik. Yavaş Kent kriterlerini yerine getirmek üzere geçmiş dönemde çalışma yapamadık. Bu noktada yerel sivil toplum örgütleri ile iyi iletişim kuramamış olmamın da etkisi olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Akyaka’da sizler gibi, kişisel çıkar peşinde koşmayan, birikimli sivil toplum örgütleri ve kişilerin olduğunu görüyor ve çok takdir ediyorum. Sizlerin  birikimlerinden de yararlanarak yeni dönemde birlikte Yavaş Kent kriterlerinin hayata geçirilmesi için çalışmayı arzu ediyorum.  Bu keyfi yaşamak istiyorum. Köyceğiz’in de Yavaş Kent statüsüne girmesi bizim için teşvik edici güzel bir gelişme.
 • Kadın Azmağı kıyısında imar planlarına aykırı yapılara karşı yetkilerim dahilinde elimden geldiğince idari ve hukuki olarak mücadele ediyorum, ancak yetkilerimiz sınırlı. İmar Barışı uygulamaları ile işimiz daha da zorlaştı. Yasa dışı yapılara karşı mücadele etmek için daha güçlü bir iradenin oluşması gerekiyor. Planlama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında. 1994 yılında Akyaka Belediyesi zamanında Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından Azmak kenarının düzenlenmesi için ekolojik yapıyı koruyan çok güzel bir proje hazırlanmış ama uygulanmamış. O proje hayata geçirilse idi belki bugünkü sorunlar yaşanmıyor olacaktı.
 • Trafik sorununun çözümü için Muğla BŞB ve sizlerin katkıları ile ortak bir çözüm için çalışırız. Etkin bir toplu taşım sistemi ile Akyaka’da yaz aylarındaki  araç yoğunluğu azaltılabilir. Öncelikle otopark konusunu halletmemiz şart, bunun için de hazine arazisi tahsisi gerekiyor. Akyaka Belediyesi döneminde Atılım Üniversitesi’nin araçtan arındırılmış alan oluşturmak üzere yapmış olduğu çalışmayı yeniden değerlendirebiliriz.
 • Belediye yönetimindeki kıyı alanlarını halkın ücretsiz kullanımına sunacağız. Çınar Plajının özel bir şirkete kiraya verilmesine karşıyım. Burası Akyaka Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 2011 yılında imzalanmış bir anlaşmaya dayanarak kiraya verildi. Ula Belediyesi tek yetkili değil. MUÇEV’in denetiminde olan kıyı alanları belediyemize devredilirse buraları da aynı şekilde halkın ücretsiz kullanımına açacağız.
 • Yerel üretimin desteklenmesi konusu zaten  Gökova ÖÇKB Yönetim Planında da yer alıyor. Yerel üretici kooperatiflerinin kurulmasını destekleriz.”
Her iki adayın da Muçep Gökova Meclisi’nin taleplerine genel olarak olumlu yanıt vermesi, Ula’da katılımcı yerel yönetim kültürünün oluşturulması, Gökova ÖÇK Bölgesinin daha iyi korunabilmesi ve Yavaş Kent  kriterlerinin nihayet yaşam bulmaya başlayacağı bir Akyaka için umut veriyor.  Muçep Gökova Meclisi seçimlerden sonra da taleplerinin takipçisi olmayı sürdürecek.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme