21 Şubat 2019 Perşembe

Muçep Gökova Meclisi'nin Ula Belediye Başkan Adaylarına Soruları Var

Muğla Çevre Platformu’nun yayınladığı Yerel Seçim Bildirgesinden sonra platformun Gökova yerel meclisi de bir dosya hazırlayarak Ula Belediye Başkan Adaylara iletti.

Adaylara verilen dosyada Ula Belediyesi'nin karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarının oluşturulması, Yavaş Kent Eylem Planları, Gökova Özel Çevre Koruma Yönetim Planı, Yerel Üretimin Desteklenmesi  odaklı bir soru listesi, MUÇEP'in Yerel Seçim Bildirgesi, MUÇEP' Gökova'nın Strateji Belgesi yer aldı. Adaylardan sorulan sorulara cevaplarını yazılı veya düzenleyecekleri bir halk toplantısı ile iletmeleri istendi. Muçep Gökova, adayların cevaplarını kamuoyu ile paylaşacağını da duyurdu. Soru metnini aşağıda bulabilirsiniz:Ula Belediye Başkan Adaylarına Sorularımız 

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)’nun  Gökova bileşenleri olarak, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin, Ula belediye başkan adaylarına yönelik bir çalışma yaptık. Bu çalışmada amacımız, MUÇEP’in seçim bildirgesinde de ifade edildiği gibi ekolojik dengenin korunması, ekolojik kültürün gelişmesi için demokratik, katılımcı bir yerel yönetim anlayışının gelişmesini olmazsa olmaz bir gereklilik olarak görüyoruz.  

Bu anlayış çerçevesinde belediye başkan adaylarımızdan, Ula’da  katılımcı bir yerel yönetim modelinin oluşturulması talebimiz temelinde hazırladığımız sorularla ilgili görüşlerini almak istiyoruz. Aşağıda hazırladığımız sorularla ilgili olarak bize yazılı veya sözlü olarak aktaracağınız görüşlerinizi Muçep Gökova Meclisi olarak kamuoyu ile paylaşacağımızı, eğer bu konular çerçevesinde kamuya açık toplantılar yaparak görüşlerinizi paylaşmak isterseniz de, bu toplantıların organizasyonunda kolaylaştırıcı olmaktan da mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.

Seçildiğiniz takdirde;

Soru 1: Ula Belediyesi’nde karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak üzere mekanizmaların oluşturulmasına; kent konseyi ve bağlamında mahalle meclislerinin oluşturulmasına destek verecek misiniz?

Soru 2: Belediyenin yönetim planlarının oluşturulması sürecinde halkla birlikte  ortak bir kent vizyonu, sonrasında da yine katılımcı bir şekilde bu vizyona uygun stratejik planların oluşturulacağının sözünü veriyor musunuz?

Soru 3: Belediye yönetiminin çalışmalarının şeffaflığını; yani oluşturulan stratejik plan ve bütçenin hayata geçirilme sürecinde düzenli aralıklarla etkileşimli halk toplantıları yaparak güncel durumun halkla paylaşılması, uygulamaların planlara ve bütçeye uygunluğunun halk tarafından izlenebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak mısınız?

Soru 4:  Gökova Bölgesi için özel olarak;
·       Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sivil toplum örgütleri ve Ula Belediyesi’nin de paydaşı olduğu Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı’nın uygulanması için belediyenin stratejik planında yer ayırmayı öngörüyor musunuz?
·       Karar alma süreçlerine katılım Yavaş Kent kriterlerinin en başında geliyor. Akyaka’nın Yavaş Kent Kriterlerine uygun gelişimi için yerel sivil toplum örgütlerinin ve halkın katılımı ile ortak eylem planları hazırlayacak mısınız?
·       Kadın Azmağı kenarında imar planı hükümlerine aykırı yapıların kaldırılmasını sağlayacak mısınız?
·       Akyaka’da araç odaklı değil insan odaklı bir trafik düzenlemesi için planlarınız var mı? Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ve yerel halk katılımı ile ortak çözümler geliştirmeyi düşünüyor musunuz?
·       Kıyı alanlarının özel şirketlere kiraya verilmek sureti ile Kıyı Kanuna aykırı olarak yurttaşların eşit ve ücretsiz kıyı alanlarından yararlanma hakkının gaspedilmesi, kıyı peyzajının işletmeciler tarafından ÖÇK hükümlerine aykırı olarak tahrip edilmesi bölgemizde gittikçe yaygınlaşıyor. Bu gidişin durdurulması için girişimde bulunacak mısınız? Örneğin Belediyeye ait yerleri özelleştirmek yerine Belediyenin kendisinin yasalara ve ÖÇK hükümlerine uygun olarak işletmesini düşünüyor musunuz?
·       Yavaş Kent Kriterleri arasında önemli bir başlık olan yerel ürerimin desteklenmesi için planlarınız nelerdir? Üretici kooperatiflerinin, üretici-tüketici birliklerinin kurulmasına eylem planlarınızda yer verecek misiniz?


31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerin  Ula ilçesinde katılımcı demokratik yerel yönetim anlayışının hayata geçtiği bir dönüm noktası olması umudu ile tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme