7 Şubat 2019 Perşembe

Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi KurulduKuruluşundan iki yıl sonra yeniden yapılanma sürecine giren Muğla Çevre Platformu, yeni yapısında artık yerel meclisler oluşturuyor. Yerel ekoloji sorunlarının öncelikle yerellerde değerlendirilmesi ve MUÇEP Yürütme Kurulu’nun yerel meclislerden gelen temsilcilerden oluşması öngörülüyor.

Bu bağlamda Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki yerleşim birimlerinden sivil toplum örgütleri ve bireyler 5 Ocak 2019’da Akyaka’da bir araya gelerek MUÇEP Gökova’yı oluşturdular.

Muçep Gökova üyeleri, kuruluş toplantısında çalışmaları için stratejik hedeflerini belirlediler ve bir Muçep Gökova Strateji Belgesi yayınladılar. Belgede 5 ana hedef şu şekilde tanımlanıyor:


Gökova ÖÇKB için Ula’dan ayrı bir yerel yönetim biriminin oluşturulması

Gökova ÖÇKB içinde yer alan Doğal Sit Alanlarının korunması

Yavaş Kent kriterlerinin hayata geçirilmesi

Gökova taşocaklarının  eko-sisteme verdiği zararların önlenmesi

Yerel Yönetimlerin Karar Alma Süreçlerine Katılım

Belgenin tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme