22 Kasım 2012 Perşembe

Belediye'nin Kıyı Peyzaj Projesi Dilekçesine Cevabı

28 Eylül 2012 tarihinde Belediye Başkanlığına verdiğimiz dilekçenin cevabı 14 Kasım tarihinde elimize ulaştı, iki sayfalık cevabı aşağıda  aynen bulabilirsiniz. Sorduğumuz 6 soruya verilen cevaplarla ilgili yorumumuz şöyle:
 
1) Belediyenin Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından onaylı olduğunu iddia ettiği projeye ilgili kurum tarafından verilen onayın tarih ve sayı numarasını paylaşmasını rica etmiştik. Aynı gün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de bir dilekçe ile sorduğumuz bu soruya ilgili kurumun onayının olmadığı cevabını almıştık. Belediye Başkanlığının verdiği cevapta ise, 22 Temmuz 1994 tarihinde 343 sayılı yazı ile kurumun belediyeye yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiğini  ifade ediliyor. Yani kurumun verdiği bir onayın olmadığını dolaylı da olsa itiraf ediyor.
 
2) Azmak Yönetim Planı ile Kıyı Peyzaj Projesi arasında kurulan ilişkinin hangi somut belgeye dayandırıldığını sormuştuk. Verilen cevapta Azmak Plan Hükümlerinin onay tarihleri verilmiş. Halbuki söz konusu plan hükümleri kıyı düzenlemesi ile ilgili bir madde içermemekte. Dolayısı ile bu soruya verilen cevaptan da Azmak Yönetim Planı ile Kıyı Peyzaj Projesi arasında bir ilgi olmadığını anlıyoruz.
 
3)  Belediyenin resmi sitesinde  projenin geliştirilmesinin de bir yandan devam ettiği belirtiliyor.  "ÖÇKK tarafından da onaylı" olarak uygulamaya başlanılan bir projenin tamamlanmış olması gerektiği, bu projenin uygulama sırasında tasarruflara açık olup olmadığı sorulmuştu.  Verilen cevapta "...sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak tamamlanmıştır." deniliyor ve prosedür olarak tamamlandığı söyleniyor. Böylece ÖÇKK tarafından onay alınmadığı bir kez daha dolaylı olarak itiraf ediliyor ve gerçeği yansıtmayan başka bir cümle kuruluyor (açıklaması 6. maddede)
 
4) Uygulamaya hazır bir proje söz konusu ise proje bedelinin, yüklenici şirketlerin, proje başlangıç/bitiş tarihlerinin bildirilmesi talep edilmişti. Verilen cevapta "yaklaşık" maliyetin 1.250.000 TL olduğu, bütçe için Kültür ve Turizm Bakanlığından talepte bulunulduğu ve karşılanmasının beklendiği ifade ediliyor. Yani uygulamaya alınan projenin bir bütçesi yok !
 
5) Proje krokisinde belirtilen "havuz yolu geçiş düzenlemesi" nin projede bir havuz söz konusu değilken ne anlama geldiği sorulmuştu. Verilen cevapta, söz konusu alanın zemininde bulunan doğal su kaynaklarının akışının doğal olarak sağlanmasının önerildiği ifade ediliyor. Verilen cevaptan havuzun ne anlama geldiği anlaşılamamıştır.
 
6) Projenin vatandaşların ve sivil toplum örgütleri ile "birlikte tartışılarak"  hazırlandığı ifadesinden hareketle bu tartışmaların hangi tarihlerde hangi örgütlerle olduğu sorulmuştu. Verilen cevapta Kent Konseyi'nden ve Akyaka'yı Sevenler Derneği'nden yazılı olarak "görüş alındığı" belirtiliyor.  Yani birlikte tartışmanın söz konusu olmadığı itiraf  ediliyor. Gerçekte ise, belediye sivil toplum örgütlerinden yalnızca yazı ile görüş istemiş ve adı geçen kurumlar da yazılı olarak görüşlerini bildirmişlerdir. Her iki kurum da görüşlerinde doğal yapının korunması gerektiğini özellikle vurgulamış, Gökova-Akyakayı Sevenler Derneği 52 sayfalık bir proje önerisinde bulunmuştur.  Belediyenin hazırladığı projede ilgili kuruluşların hiçbir talebi karşılanmadığı gibi, projenin hazırlık aşamasında hiçbir birlikte tartışma etkinliği sözkonusu olmamıştır. Zaten belediye yazılı olarak görüş talep ettiğinde proje çoktan hazırlanmış ve belediyenin toplantı salonuna asılmıştı. Yani projenin vatandaşların ve STK'ların  katılımı ile hazırlandığı tamamen gerçek dışıdır.
 
Gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, gerekse Akyaka Belediye Başkanlığı'nın dilekçelerimize verdiği cevaplardan halen uygulanmakta olan projenin usulsüz olduğu anlaşılmakta, bu nedenle derhal durdurulması, uygulama sırasında Azmak kıyı bandında doğal yapıya verilen zararın rehabilite edilmesi gerekmektedir. İlgili kurumların bu yönde en kısa zamanda harekete geçmesini bekliyoruz.
 
Serdar Denktaş
 
 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme