10 Aralık 2011 Cumartesi

Stratejik plan fiyaskosunun hesabı ne zaman verilecek?

Akyaka Belediyesi, Akyaka Vizyonunu gerçekleştirmek üzere halkın katılımı ile 2008 – 2010 yıllarını kapsayan bir stratejik plan hazırlamıştır. Belediye yönetimi hazırlanan plana neredeyse hiçbir şekilde uymayarak, plansız, programsız uygulamalarla Akyaka Vizyonuna yaklaşmak yerine her geçen gün uzaklaşılmasına neden olmuştur. Plan uygulamaları,  dönemin sonunda belediye yönetimi tarafından halkın, kent konseyinin ve sivil toplum örgütlerinin değerlendirmesine sunulmamıştır.  Stratejik plan hedefleri ile ilgili belirlenen performans göstergeleri ile ilgili hiçbir veri Akyakalılarla paylaşılmamıştır.  Stratejik Plan belgesinin girişinde uyulacağı söz verilen katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereğini yerine getirmek için  hiçbir çaba gösterilmemiştir. Hiçbir değerlendirmeden geçirilmeyen planın başlığ,ı 2010-2012 Stratejik Planı olarak değiştirilerek yeni dönem planı olarak sunulmuştur. Bu açıkça eski plan döneminin çok büyük oranda başarısız olduğunun itirafıdır. Kent Konseyinin değerlendirme raporu da bu görüşü desteklemektedir. 

Bu plansız, şeffaf olmayan, hesap vermeyen yönetim anlayışı ile Akyaka Vizyonu'na ulaşılması tamamen hayaldir. Aksine, her geçen gün vizyondan daha da uzaklaşılmakta, yaşam kalitemiz biraz daha bozulmaktadır. Akyakalıların vergileri ile oluşan Belediye bütçesi plansız programsız harcanarak israf edilmekte, ödenemeyen borçlar nedeniyle kamu kaynaklarımız ipoteklenmektedir. Şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcı olmayan bir yönetim anlayışı ile bir kentin "Yavaş Kent" olabilmesi ise zaten baştan kaybedilmiş bir davadır. 

Belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri neden Akyakalıların taleplerini (Akyaka Vizyonunu) gerçekleştirmek üzere hazırlanan stratejik plana uygun yönetim göstermediğinin hesabını vermelidir.  

Serdar Denktaş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme