13 Ekim 2019 Pazar

Geciken Ula Kent Konseyi ve Hızlanan AkyakaMuğla Çevre Platformu Gökova Meclisi Ula Belediyesi’nin yerel seçim öncesinde verdiği sözlerin hala yerine getirilmemesi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

2019 yerel seçimi öncesinde MUÇEP Muğla Büyükşehir ve ilçe belediyelerine yönelik olarak  katılımcı yerel yönetim talebi ile bir  yerel seçim  bildirgesi yayınlamıştı. Aynı çerçevede MUÇEP’in Gökova Meclisi de Ula Belediye Başkan adayları ile görüşmeler yapmış ve Ula’da katılımcı belediye yönetim araçlarının oluşturulması, kent konseyi kurulması ve 2011 yılında Uluslararası Yavaşkentler Birliği’ne (Cittaslow) katılan Akyaka’da bir türlü hayata geçirilemeyen yavaşkent planlarına dair sorular yöneltmişti.  Seçimi kazanan İsmail Akkaya ile de yapılan görüşmelerde Ula’da kent konseyi kurulması ve Yavaşkent Akyaka’da katılımcı bir yönetim modeli oluşturularak yavaşkent eylem planlarının katılımcı bir şekilde hazırlanarak hayata geçirilmesi konusunda sözler alınmış ve komuoyu ile paylaşılmıştı.

Gökova Meclisi, seçimden sonra da Ula Belediye yönetimi ile görüşmeler yaparak her iki konuyu da gündemde tuttu. Ancak geçen yedi aylık sürede hala somut adım atılmayınca, hem kamuoyunun hem de belediye yönetiminin dikkatini çekmek üzere 13 Ekim 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Basın bildirisinde belediye yönetiminden artık daha fazla geciktirmeden kent konseyinin kurulması ve yavaşkent  eylem planlarının hazırlanması için verilen sözlerin yerine getirilmesi bir kez daha talep edildi. 

Basın açıklamasının tam metninin aşağıda bulabilirsiniz:


GECİKEN ULA KENT KONSEYİ ve

HIZLANAN AKYAKA
İşletildiği koşulda halkın yerel yönetime katılım ve denetleme aracı olması beklenen Ula Kent Konseyi, seçimlerden sonraki ikinci ayın sonunda kurulması yasal bir zorunluluk olduğu halde, aradan yedi ay geçmiş olmasına rağmen halen kurulmamıştır.
Oysa MUÇEP Gökova Meclisi olarak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Ula Belediye Başkan adaylarıyla katılımcı yerel yönetim talebi ile görüşmeler yapmıştık. Yaptığımız görüşmelerde, yönlendirdiğimiz bu sorulara  Ula Belediye Başkanı sn. İsmail Akkaya; Ula Kent Konseyi’nin şimdiye kadar kurulmamış olması önceki yönetimlerin eksikliği” olduğunu ve “Kent Konseyi ve Mahalle Meclislerinin kurulmasını sağlayacağını” söylemişti.
O zamandan bu yana bir diğer önemli  gündemimiz de, Dünyadaki 252 kentin arasına girerek, 2011 yılında Yavaşkent (Cittaslow) ilan edilen Akyaka’idi. Akyaka’nın fiilen kesintiye uğradığını düşündüğümüz Yavaşkent süreci ile ilgili soru yöneltmiştik. Sn. İsmail Akkaya’nın bu konu ile ilgili yanıtı ise  “Akyaka’nın Yavaşkent statüsünü aynen devam ettireceğiz. Eylem planlarını sivil toplum örgütlerinin katılımı ile birlikte oluşturacağız.” sözünü vermek olmuştu.
Yerel seçimlerin ardından yeni yönetimin işleri devir alıp, çalışmaya başlaması için gereksinim duyacağı makul bir süre geçtikten sonra, MUÇEP Gökova meclisi olarak Ula Belediye Başkanı ve diğer yetkililerle görüşme yaptık.
Yaptığımız görüşmede, stratejik planların ve eylem planlarının oluşturulmasında, tasarımdan uygulamaya ortak hareket edilmesi, bunun için birlikte hareketin araçları olacak Akyaka Yavaşkent Yönlendirme Komitesi ve Ula Kent Konseyinin eş zamanlı olarak acilen kurulup işlerlik kazandırılmasına öncelik verilmesi hususunu hatırlatarak, daha fazla gecikmeden harekete geçilmesini talep ettik.
Belediye Başkanı ve görevlendirdiği yetkililer taleplerimizi yerinde bulmalarına rağmen, ne yazık ki bugüne değin her iki konuya da işlevsellik kazandıracak adım atılmamıştır.
Kentte yaşayanların söz ve karar sahibi olacağı, kent yaşamıyla ilgili kararların alınması ve uygulanmasında şeffaflığın sağlanacağı bir işleyişi benimsiyoruz. Ula Kent Konseyinin böyle bir işleyişin sağlanmasında, Belediye yönetimin kentte yaşayanlarca denetlenmesinde üstlenebileceği işlevleri nedeniyle, hayli gecikmiş yasal bir zorunluluk olduğunu da hatırlatarak, Kent Konseyi kurulma sürecinin acilen tamamlanması ve çalıştırılması talebimizi yineliyoruz.
Kadın Azmağı, orman,  dağ, ova ve denizin bir arada olduğu bu zengin doğanın mahremiyet ve çeşitliliğinin korunması temel amacımız, birinci hedefimizdir.
Akyaka’da, yaşam kalitesinin düşürülmeden, her koşulda aksamadan sürekliliğinin sağlandığı, -sakinleri, ziyaretçileri ve yöneticileri ile birlikte- taahhüt edilen yavaşkent kriterlerine saygılı ve uyumlu bir yaşam ve yönetim kültürünün oluşturulması için, gerekli adımların -daha fazla geciktirilmeden- atılması konusunda ısrarcıyız.
Tüm bu nedenlerle, Ula Beldiyesi’nin Ula Kent Konseyi’nin kuruluş süreci ile beraber ,Yavaşkent Yönlendirme Komitesi’nin de biran önce kurularak çalışmaya başlamasını; özellikle de Akyaka’da kent yaşamını derinden etkileyecek kararların, bu komite kurulduktan sonra, komitenin etkin katılımıyla gündem  edinilmesini talep ediyoruz.
Taleplerimizin takipçisi ve gerçekleşmesi yönünde yapılacak çalışmaların destekçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla,
MUÇEP Gökova Meclisi, 13.10.2019Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme