4 Şubat 2015 Çarşamba

Ula Belediye’nin orman tahribatının durdurulması için verilen dilekçeye cevabı


30 Aralık 2014’de Ula Belediyesi’nin Akyaka’nın merkezindeki ormanda piknik ve otopark düzenlemek üzere başlattığı çalışmanın durdurulması için Akyaka Dayanışması bir dilekçe vermişti. Akyaka Dayanışması üyeleri söz konusu çalışma ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına orman ekolojisinin tahrip edildiği gerekçesi ile suç duyurusunda da bulunmuştu.

Belediye Başkanı Ümit Karaaslan’ın imzası ile 26.01.2015 tarihinde verilen cevapta Orman Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarının kopyaları da gönderildi. Dilekçeye verilen cevabı aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: https://docs.google.com/file/d/0B5zc_-wwccmNSzZXQnNhYlZGSjA/edit

 Belediyenin cevabında aşağıdaki hususlar dikkat çekiyor:

1) Orman Bölge Müdürlüğü’nün yazısında Belediye’ye piknik alanı olarak tahsis edilen alanın yoğun olarak piknik amaçlı kullanıldığı, bu nedenle yangın tehlikesine karşı önlem alınması gerektiği bildiriliyor. Bu bilgi gerçeği tam yansıtmıyor; zira 2014 yılı içerisinde Ula Belediyesi belediye hizmet binasının karşısına düşen sınırlı bir alanı otopark ve piknik alanı olarak kullanıma açmıştı. Söz konusu alan konaklama, otopark ve piknik amaçlı kullanılmış, yangın tehlikesi yanında günübirlikçilerin attıkları çöpler Akyaka için önemli bir rahatsızlık kaynağı olmuştur. Yazışmalardan anlaşıldığına göre, Ula Belediyesi 1992 yılında Akyaka Belediyesi’ne piknik alanı düzenlemek için izin verilen  alanın “sehven”  24.121 m2  olarak sınırlı tutulduğunu belirterek Bakanlıktan orman alanının tamamını (64.450 m2) piknik alanı olarak düzenleme talebinde bulunmuştur. Yani, söz konusu ormanın tamamının yoğun olarak piknik amaçlı kullanıldığı bilgisi yanıltıcıdır, çünkü Belediye piknik alanını tüm ormana genişletme çalışmalarına 2014 yılı sonunda başladığı için yeni açılan alanlarda henüz hiçbir şekilde piknik amaçlı kullanım söz konusu olmamıştır. Tahrip edilerek “temizlenen” alanlarda şimdiye kadar doğal orman bitki örtüsü mevcuttu ve insan kullanımına kapalı olduğu için de piknik amaçlı kullanım nedeni ile yangın tehlikesi de söz konusu değildi.

2) Orman Bölge Müdürlüğü Ula Belediyesi’ne 10.11.2014 tarihinde gönderdiği yazıda kendi uhdesinde bulunan ve Belediyeye 49 yıllığına kiraya verilen alanın  III. Derece Doğal Sit ve ÖÇK Alanı olduğunu belirtiyor. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.11.2014 tarihinde Ula Belediyesi’ne gönderdiği yazıda bu bilginin doğru olmadığı belirtilerek, “..talebe konu alan Doğal Sit Alanı Sınırları içinde yer almamaktadır” denilmektedir. Resmi kurumların birbiri ile çelişen bu bilgileri açıklamaya muhtaçtır.

3) Ula Belediyesi, 1992 yılında Akyaka Belediyesinin talebi ile 24.121 m2 olarak verilen piknik alanı izninde yaptığı incelemede maddi hata yapıldığını tespit ettiğini, verilen iznin eklerindeki harita üzerinde aslında 64.450 m2 ‘yi kapsayan işaretleme yapıldığını iddia ederek Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan hatanın düzeltilmesini talep etmiş. Bakanlık da itirazı kabul ederek 23.9.2014 tarihinde piknik alanı düzenleme iznini 64.450 m2 olarak düzelttiğini belirten yeni bir “Kesin İzin Oluru” düzenlemiş. 23 yıl boyunca Akyaka Belediyesi’nin itiraz etme ihtiyacı duymadığı böylesine önemli bir hatanın şimdi farkına varılması konunun yeniden incelenmesini gerektirmektedir.

4) Piknik alanı olarak genişletilen alan içinde 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı  tarafından yürütülen kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait bir kilisenin kalıntıları bulunmuş ve koruma altına alınmıştır. http://haberciniz.biz/kacak-kazidan-kilise-cikti-mugla-720232h.htm Söz konusu arkeolojik buluntu, Belediyenin piknik alanı olarak düzenlemek istediği orman sahası içinde yer almaktadır. Belediyenin orman ekolojisini tahrip etmeyi göze alarak düzenlemek istediği piknik alanı, bu kültür varlığının tahrip edilmesi tehlikesini de gündeme getirecektir.  


Ula Belediyesi, Muğla Valiliği ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yöre halkının duyarlılığını gözönüne alarak ÖÇK Bölgesi içinde hem doğayı hem de kültür mirasını tahrip edecek bu projeye verilen izni bir kez daha gözden geçirmeli ve verilen izinler iptal edilmelidir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme