17 Ağustos 2012 Cuma

Akyaka Yerel Yönetim Platformu

Amaç ve İlkeleri

Akyaka halkı,  beldenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara bozulmadan ve zenginleştirerek taşınması için birlikte bir kent vizyonu oluşturmuştur. Akyaka Vizyonu "Doğaya Saygılı, Mimari Yapısını Koruyan, Hizmet Altyapısı Güçlü, Sürdürülebilir ve Alternatif Turizme Odaklı, İnsanların Birlik ve Beraberlik İçinde Ortak Hareket Edebildiği Akyaka şeklinde belirlenmiştir.

Akyaka Belediyesi, Akyakalıların bir referandumla aldıkları karar doğrultusunda bu ortak vizyonu gerçekleştirmek üzere çok uygun bir çerçeve program sunması dolayısı ile Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow)’ne de üye olmuştur.  

Ancak Akyaka, belirlenen vizyonu ve Yavaş Kent kriterlerini gerçekleştirmenin zorunlu koşulu olan halkın yönetime katılımını sağlayacak araç, yol ve yöntemlerin geliştirilmesi bir yana, halkı karar alma süreçlerinden dışlayan, şeffaf ve hesap verilebilirliği olmayan bilindik yönetim anlayışı ile yönetilmeye devam edilmektedir. Bunun sonucu olarak Akyaka Vizyonundan gittikçe uzaklaşılmaktadır. Ormanlık ve sulak alanlarda biyolojik çeşitlilik rant hırsı ile her geçen gün biraz daha tahrip edilmekte, Çakırhan mimarisi suistimal edilmekte, çöp ve trafik sorunu gittikçe büyümekte, Yavaş Kent kriterlerini yerine getirmek üzere hiçbir çalışma yapılmamaktadır. Sonuç olarak beldemizde yaşam kalitesi gittikçe bozulmakta ve beldenin gelişimi sürdürülebilir olmaktan çıkmaktadır.

Amaç:

Bu platform, Akyakalıların doğrudan demokrasi anlayışı ile dayanışma içinde, ortak sorunlarına ortak çözümler bulmayı ve Akyaka Vizyonu’nu insanın ve doğanın uyumlu, sürdürülebilir birlikte-evriminin mümkün olduğu, ekolojik bir uygarlık anlayışı doğrultusunda geliştirerek gerçekleştirecek bir yerel yönetim oluşturmayı hedefledikleri bağımsız bir çalışma platformudur.


Nasıl Bir Yerel Yönetim ?

Seçilmişlerin seçmenlerine hesap vermeden kent halkının kaynaklarını kendi anlayışları doğrultusunda yönetme yetkisi aldığı yönetim modeli, yani temsili demokrasi, bugün sadece ülkemizin değil, dünyanın en yaygın demokrasi sorunlarındandır.  Değişen dünyada artık sürdürülebilir olmayan bu anlayışın yerine, seçmenlerin karar alma süreçlerine daha doğrudan katılabildiği, yöneticilerden hesap sorabildiği bir katılımcı yerel yönetim anlayışını yaşama geçirmek mümkündür.


Doğrudan Demokratik Katılımcı Yönetimin İlkeleri:

Hedeflediğimiz yönetimin gerçekleşebilmesi için aşağıdaki ilkelerin hayata geçirilmesi, hem halkın hem de yerel yönetimin gündelik yaşamında yer etmesi, kurumsallaştırılması gerekir:


1)      Şeffaflık : Belediye yönetimi halkın vergileri ile oluşan belediye bütçesinin her kuruşunun harcanmasından halka karşı sorumludur. Harcama kararlarının nasıl alındığı (meclis ve encümen toplantı tutanakları)  ve gerçekleşen bütçe harcamaları düzenli olarak farklı araçlarla (internet, basılı bültenler, bilgilendirme panoları) halkla paylaşılmalıdır.

2)      Hesap verilebilirlik: Belediye yönetimi, yapılan bütçe harcamalarının stratejik planlarla uyumlu olduğunu, vatandaşların her sorusunda açıklayabilmelidir.

3)      Katılımcılık: Kent yaşamını belirleyen stratejik kararlar yalnızca belediye başkanı ve meclis üyeleri tarafından değil,  olabildiğince farklı toplum kesimlerinin katılımı ile oluşacak ortak akıl doğrultusunda alınmalıdır. Stratejik kararların hayata geçirilmesinden sorumlu olan belediye yönetiminin uygulamalarının kararlara uygunluğu yine halk tarafından düzenli olarak denetlenebilmelidir. Kadınların ve gençlerin bu süreçlere örgütlü katılımı özellikle desteklenmelidir. Karar alma ve yerel yönetimin uygulamalarının denetim süreçlerine halkın katılımının yöntemleri yerel yönetim ve halk ile birlikte belirlenmelidir.Yerel Yönetim Platformunun Çalışma İlkeleri:

Platformda biraraya gelenler aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda çalışmayı kabul eder:

 • Platform her türlü siyasi görüş ve toplumsal kesimden bireylerin katılımına açıktır, ayrımcı değildir.
 • Ekolojik bir gelişmenin ifadesi olan Akyaka Vizyonu’nun gerçekleştirilmesi için doğrudan demokrasinin hedeflenmesi esastır.
 • Platform, Akyaka Vizyonu’ndan uzaklaşılmasına neden olan, özel veya kamu kuruluşlarının neden olduğu doğal ve kültürel tahribatların engellenmesi için kamuoyu oluşturmak üzere meşruiyetini haklılığından alan eylem birliği yapmayı öngörür. Referans noktası, Akyakalıların ortak aklının ifadesi olan ve belediye yönetiminin de kabul ettiği Akyaka Vizyonu ve Belediyenin bu doğrultuda uymayı taahhüt ettiği yerel, ulusal ve uluslararası sözleşmeler/yönetmeliklerdir.
 • Çalışmalarda açıklığa ve kamuoyu ile olabildiğince geniş paylaşıma önem verilir.
 • Platformun bütçesi yoktur, çalışmalarda gereken kaynak gönüllülük temelinde sağlanır.
 • Platformun organizasyonundan ve katılımcılarla iletişimden çağırıcı üyeler sorumludur.
 • Kararlar olabildiğince geniş katılım ve tam mutabakat hedefiyle yapılan görüşmeler sonunda çoğunlukla alınır.

  1 yorum:

  1. Sevgili Akyakali Dostlar, "cennet" beldenizde baslattiginiz heyecan verici calismalarinizdan dolayi sizleri selamliyor ve basarilar diliyorum.

   Cevre ve toplumsal bilincin gelismesi, yasamin deger ve kurallarinin belde bireyleri tarafindan dogrudan demokratik bir isleyisle kararlastirilmasi, insanca ve yasanilabilir ve ekolojik bir cevrenin olusturulmasini amaclayan yerelden yönetim calismanizi son derece önemli buluyor, bölgeye ve ülkeye örnek olmasini cani gönülden istiyorum.

   Calismalarinizi tekrardan selamliyor ve sizlere kolay gelsin diyorum.

   Kemal Isbilir

   YanıtlayınSil