28 Ocak 2012 Cumartesi

BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇALCA’YA İSTİFA DAVETİ !


Gerekçeler :

1) Akyaka Belediyesi, kendi iş makinaları ile özensiz çalışma sonucu  hasar verdiği İnişdibi caddesi, Mezarlık mevkiindeki kanalizasyon borusunu tamir etmeyerek açık alandaki çukurlara dolan foseptiğin yeraltı sularımızı kirletmesine yolaçmıştır. Tahribat alanında hiçbir önlemi alınmadığı için Akyakalıların can güvenliği tehdit altında bırakılmıştır. Halkın bu konudaki şikayetlerini aylarca duymazlıktan gelen belediye başkanı, ancak Kent Konseyi’nin Çevre İl Müdürlüğüne yaptığı şikayet sonunda kanalizasyonu tamir ettirmiştir.  Sorunları çözmeyen, halk sağlığına, çevre tahribatlarına  aldırmayan bir belediye başkanı istemiyoruz ! 

2) Halkın talepleri sonucunda 2008-2010 stratejik planında yer alan bahçe atıklarından organik gübre üretilerek halka ücretsiz dağıtılması öngörülmüş ve bu amaçla belediye tarafından biyolojik öğütme makinesi satın alınmış olmasına rağmen bu makine hiçbir şekilde amacına uygun kullanılmamıştır. Bu makinenin üç yıldır nerde olduğu ve ne amaçla kullanıldığı sorusuna da belediye yönetimi  tarafından doğru bir cevap verilmemiştir. Bu makinenin akibeti hala belli değildir.  Halkın vergileri ile yapılan bir yatırımın hesabını veremeyen,  halkın kaynaklarını israf eden, açıkça  yalan söyleyen bir belediye başkanı istemiyoruz ! 

3) Akyaka Belediye Yönetimi, Akyaka Vizyonunu gerçekleştirmek üzere halkın katılımı ile hazırlanan ve 2008 – 2010 yıllarını kapsayan stratejik plana neredeyse hiçbir şekilde uymayarak, plansız, programsız uygulamalarla Akyaka Vizyonuna yaklaşmak yerine her geçen gün uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Plan uygulamaları,  dönemin sonunda belediye yönetimi tarafından halkın, kent konseyinin ve sivil toplum örgütlerinin değerlendirmesine sunulmamıştır. Bu plan hiçbir değerlendirmeden geçirilmeksizin başlığı 2010-2012 Stratejik Planı olarak değiştirilmiş ve içeriği nerdeyse aynı kalmıştır. Bu açıkça eski plan döneminin çok büyük oranda başarısız olduğunu göstermekte, Kent Konseyinin değerlendirme raporu da bu görüşü desteklemektedir.  Halkın taleplerini dikkate almayan, planlı çalışma becerisi gösteremeyen, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini yerine getirmeyen bir belediye yönetimi istemiyoruz !

 4) Maliye lojmanı yanında belediye tarafından açılan çukur su dolu olarak aylarca halkın can güvenliğini tehdit etmiş, oluşturduğu çirkin görüntü nedeni ile turizmi olumsuz etkilemiştir. Vatandaşların şikayetleri de sözlü ve yazılı olarak defalarca belediye yönetimine iletilmesine rağmen çukur aylarca kapatılmamıştır. Kent Konseyi 7. Genel Kurul toplantısında da gündeme gelen şikeyetlerle ilgili olarak belediye başkanı Ahmet Çalca, çukuru belediye tarafından yıkılan maliye binasını herkesin görmesi için özellikle kapattırmadığını söylemiştir. Kişisel egosunu tatmin etmek adına halka eziyet çektiren bir belediye başkanı istemiyoruz !

5) Kadın Azmağı kenarında sazlıklar sökülerek, iş makineleri ile toprakla doldurulmakta, doldurulan alanlarda otopark ve ticari alan oluşturulmaktadır. Azmak içinde restoranlar tarafından oluşturulan adalarla Azmak’taki canlıların doğal yaşam alanı her geçen gün biraz daha işgal edilmekte, tahrip edilmektedir. Belediye yönetiminin bilgisi ve katkısı ile yapılan ve Özel Çevre Koruma Alanı’nın korunması ile ilgili yönetmelikleri hiçe sayan bu uygulamalarla Azmak’taki doğal yaşam her geçen gün biraz daha yok edilmektedir. Azmak Yönetim Planı hükümleri ilgili kurumlarca  onaylanmış olmasına rağmen belediye yönetimi tarafından uygulanmamaktadır   Yaptıkları ve yapmadıkları ile çevrenin katledilmesine neden olan belediye yönetimi istemiyoruz ! 

6) Akyaka’da yıllardır yaşanan çöp sorunu ile ilgili şikayetlere, çözüm önerilerine rağmen, sorun her geçen gün büyüyerek belde halkının yaşam kalitesini ve turizmi olumsuz etkilemektedir. Buna rağmen  Akyaka Belediye Yönetimi,  işlemediği artık ortada olan çağdışı yöntemlerde ısrar etmektedir. Çöp ve katı atık ayrıştırma sorununa etkin, çağdaş çözümler üretme becerisinden yoksun bir belediye yönetimi istemiyoruz !

7) Akyaka’daki trafik sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere Atılım Üniversitesi ve Kent Konseyi katkısı ile yapılan çalışmalar sonunda plaj bölgesinde trafiğin yaya öncelikli olarak yeniden düzenlenmesi için alınan kararlar belediye tarafından gereği gibi yerine getirilmemiştir. Yaya dostu alan yaratma hedefi ile yapılan çalışmalar hiçbir şekilde bu hedefe ulaşmadığı gibi, gelişigüzel yol ortasına dikilen tabelalarla alan “tabela dostu” hale getirilmiştir. Uzman kuruluşların yaptığı değerli akademik çalışmaları uygulamadaki bilgisizliği ve isteksizliği nedeni ile yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir katkıya dönüştüremeyen, tam tersine yaşam kalitesinin daha da kötüleşmesine yolaçan bir belediye yönetimi istemiyoruz !

8) Belediye Başkanı Ahmet Çalca, halkın huzurunda altına imza atarak taahhütte bulunmasına rağmen Akyaka Yerel Yönetim İlkelerine sadık kalmamıştır. Halka verdiği sözleri yerine getirmeyen belediye başkanı istemiyoruz !

9) Akyaka, Akyakalıların onayı ile sürdürülebilir bir kent yönetimi sağlayarak yaşam kalitesinin arttırılmasını amaçlayan Uluslararası Yavaş Kentler Birliğine üye olmasına karşın, belediye yönetimi uygulamaları ile birliğin ruhuna aykırı hareket etmektedir. Yavaş Kent  kriterlerinin yerine getirilmesi için taahhüdünü yerine getirmeyen belediye yönetimi  istemiyoruz !

10) Belediye Yönetiminin kararı ile Belediyenin Maliyeye ait alan üzerinde usulsüz ticari faaliyet yürütmesi nedeni ile Akyaka Belediyesi devlete ceza ödemeye mahkum olmuştur. Akyakalıların vergileri ile oluşan bütçe, belediye yönetiminin sorumsuz faaliyetleri nedeni ile boşa harcanmıştır. Vergilerimizi usulsüz uygulamalarla boşa harcayan  belediye yönetimini artık istemiyoruz ! 

11) Kent Konseyi 7. Genel Kurulu öncesi belediye başkanı  desteklediği aday için kent konseyi üyelerinden oy istemiş, desteklediği aday ile birlikte adeta seçim kampanyası yürütmüştür. Kent Konseyi tüzüğüne aykırı olmasına rağmen yeni kaydettirdiği üyelerin oy kullanmasını sağlamaya çalışmıştır. Kent Konseyinin demokratik işleyişine açık bir müdahele olan bu tutumu ile belediye başkanı Ahmet Çalca ayrımcı bir anlayışta olduğunu ortaya koymuştur.  Demokratik süreçlere müdahele eden bir belediye başkanı istemiyoruz !
 
Seçimle işbaşına gelen yöneticiler halka taahhütlerini yerine getirmek ve hesap vermek zorundadırlar.  Yukarıdaki maddelerin herbiri demokrasinin işlediği dünyada yöneticilerin derhal istifa etmesini gerektiren ağırlıktadır. Bu vahim yönetim zaaflarını ve  hakkında açılmış birçok yolsuzluk/usulsüzlük soruşturmalarını da dikkate alarak, Akyakalıların güvenini çoktan yitirmiş olan AKYAKA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇALCA’YI  İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ !

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme