29 Mart 2021 Pazartesi

Orfoz Restoran’a doğayı katletmek suçundan yüksek para cezası !

Akyaka’da Kadın Azmağı kenarında faaliyet gösteren Azmak Kapı Orfoz Restoran, Azmağı doldurarak kamusal alanı işgal ettiği ve ekosistemi tahrip ettiği gerekçesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 241.395 TL idari para cezasına çaptırıldı.

Mart ayının hemen başında Orfoz Restoran işletmesi tarafından restoranın girişine yakın Azmak kıyı alanında bulunan ağaç ve sazlıklar kesilmiş, nehrin içine taş ve çakıl ve toprak malzeme  doldurularak oluşturulan alanın üzerine “Özel Mülk” tabelası çakılmıştı. Restoranın işgal ettiği bu alanı dubalarla çevirerek kamuya kapattığı ve kendi restoran müşterilerine araç park yeri olarak kullandırdığı gözlendi.  Ula Belediyesi 4.3.2021 tarihinde yapılan tahribatı bir yazı ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdi. 13.3.2021 tarihinde MUÇEP Gökova Meclisi tahribatın gerçekleştirildiği alanda yaptığı basın açıklaması ile bu doğa tahribatını protesto etmiş ve ilgili kurumları göreve davet etmişti.  15.3.2021 tarihinde de Gökova Ekolojik Yaşam Derneği de Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne şikayet dilekçesi vermiş ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda aynı işletmenin bu suçu daha önce de işlediği,  restoranın girişindeki Azmak kıyısını  doldurarak üzerine masalar koyduğu ve ticari alana dönüştürdüğü eklendi.


23.3.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Ula Belediyesi’ne gönderdiği yazı ile işletmeye 241.395 TL para cezası kesildiği bildirildi. İlgili yazıda “Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin Tahliye ile ilgili 70. Maddenin birinci bendi "Kiralanan, tahsis edilen, işletme hakkı veya kullanma izni verilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi veya taahhütnamesi fesh edilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzulen işgal edilen devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların tahliyesi İdarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç onbeş gün içinde sağlanarak, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir." ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun Ecrimisil ve tahliye ile ilgili 75. maddesinde "...İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek idareye teslim edilir" hükümlerine yer verildi. 

Ula Belediyesi’nden işgalin ivedilikle tahliyesinin sağlanması istendi

ÇŞB Muğla İl Müdürü Ömür ÖZDİL imzası ile Ula Belediyesi’ne gönderilen yazıda bahsi geçen hükümler çerçevesinde Ula İlçesi, Akyaka Mahallesinde yer alan 135 ada 1 parselde Azmak Kapı Orfoz Restoran isimli işletmenin kullanımında ve Azmak üzerinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki alanda Ula Belediye Başkanlığı tarafından; güncel yer tespitlerinin yapılarak; alanda izinsiz uygulamaların (dolgu, yapı vb.) 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42.nci maddelerine göre yasal gereğinin yerine getirilmesi ve bu alanla birlikte 135 ada 1 parsel ve 127 ada 1 parsel numaralı taşınmaz arasında yer alan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki yerlerin tahliyesinin ivedilikle yapılması ve söz konusu alanın Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilmesi hususunda gereğinin yapılması istendi. 

Azmak işgalleri ne zaman bitecek?

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin gözbebeği Azmak, yıllardır yakınında konumlanan özellikle restoran ve otel işletmelerinin işgali altında ve her geçen gün işgal edilen alan büyüyor. Dört yıl önce Elif Hanım Otel işletmesi de Azmak kenarında neden olduğu benzer tahribat nedeni ile ağır idari para cezasına çarptırılmış, işletmecisi hakkında hapis cezası verilmişti (Dava istinaf mahkemesine taşındı). 

Ne  Özel Çevre Koruma Hükümlerinin ne İmar Kanunu Hükümlerinin korumaya yetmediği Azmak, üstelik Kıyı Kanunu yürürlüğe girdiğinde bu kanunun kapsamının da dışında bırakılmıştı. Akyakalı sivil toplum örgütlerinin girişimleri sonucunda Azmak nihayet kanun kapsamına alınmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kıyı Kenar Tespit çalışması başlatılmıştı. Yıllar süren tespit çalışması 2020 yılında sonuçlanarak Akyaka İmar Planına işlendi. İmar Planına işlenen Azmak kıyı kenar çizgine göre birçok işletmenin Azmağı işgal ettiği anlaşılıyor. 

Akyakalılar plana uygun olarak bu işgallerin  tahliyesini beklerken diğer yandan Azmak kenarında yeni işgal ve doğa tahribatı haberleri çoğalıyor.  MUÇEP Gökova Meclisi 13 Martta yaptığı basın açıklamasında Muğla Valiliği, Ula Kaymakamlığı ve Ula Belediyesi’ni göreve davet ederek  Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki bu kıyı işgallerinin bir an önce sonlandırılmasını talep etmişti.Akyaka sakinleri şimdi Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Orfoz Restoran’la ilgili aldığı tahliye kararının diğer yasa dışı işgaller için de  uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. En önemli soru ise, tahliye edilecek alanlardaki ekolojik tahribatın rehabilitasyonu için çalışma yapılacak mı?

 

 

13 Mart 2021 Cumartesi

Kadın Azmağı'ndan ellerinizi çekin !MUÇEP Gökova Meclisi'nin çağrısı ile 13.3.2021  tarihinde Akyaka'da Kadın Azmağı'nda ekolojik yapının tahrip edilmesini protesto etmek üzere bir basın açıklaması etkinliği düzenlendi. 

 Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan, Orfoz Restoran ile Behçet Büfe arasındaki  Azmak kıyısında geçen hafta içinde ağaç kesilmiş, doğal bitki örtüsü kaldırılarak, Azmak içine dolgu yapılmış ve  dışarıdan malzeme getirilerek üzerine dökülmüştü. Azmak Kıyı Kenar Çizgisinin de içinde kalan ve kamuya ait olan söz konusu alanın etrafı şeritlerle işaretlenerek üzerine "Özel Mülk" tabelası da çakılmıştı.  Etkinlikten bir gün önce Ula Belediyesi tarafından olay yerinde zabıt tutularak söz konusu tabela mühürlendi.

Akyakalıların pandemi önlemlerine uyarak katıldıkları etkinlikte basın açıklaması Emine Dayıoğlu tarafından okundu. Basın açıklaması metni aşağıdadır.

MUÇEP Gökova Meclisi CİMER üzerinden suç duyurusu yapmak üzere de bir kampanya başlattı. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği de Pazartesi günü Muğla Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.


Kadın Azmağı’ndan ellerinizi çekin!

Bugün Akyakalılar olarak Kadın Azmağı’nın kıyı eksosisteminin tahrip edilmesini protesto etmek üzere bir araya geldik. Bulunduğumuz bu alan paradan başka değer tanımayanların saldırısı ile tahrip edildi. Dışarıdan taşıdıkları malzeme ile doldurarak Azmak kıyısının doğal yapısını bozdukları yetmiyormuş gibi, bir de “özel mülk” tabelası çakarak bu alanı kamuya da kapattıklarını ilan ettiler. Yani onların para hırsı ne Özel Çevre Koruma, ne ekoloji ne de Kıyı Kanunu tanıyor. Belli ki devletin kurumlarını da tanımıyor. Pandemi koşullarını adeta fırsat bilerek tüm kurumların gözünün önünde rahatça Gökova Bölgesi’nin doğal değerlerine saldırabiliyorlar. Şu iyi bilinmelidir ki; koşullar ne olursa olsun, Akyakalılar, Gökovalılar olarak bizler, varlık nedenimiz olarak gördüğümüz bu değerlerimizi ve tüm canlılarla birlikte yaşamsal ve ortak varlıklarımız olarak gördüğümüz müştereklerimizi korumakta kararlıyız. Bu oldubittilere izin vermeyeceğiz! Doğamızı savunmak için geçmişte olduğu gibi şimdi ve her zaman her türlü meşru ve yasal mücadeleyi vereceğiz!

Kadın Azmağı, uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan başta türü dünya ölçeğinde tehlike altında olan su samurları ve denizlerin akciğerleri olarak bilinen ve sadece Akdeniz’de bulunan deniz çayırları olmak üzere birçok canlının yaşam alanıdır. Ancak ne yazık ki, yıllardır Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde olan Azmak ve Akyaka gibi birçok koruma alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koruma statülerini düşürmesi ya da tamamen kaldırması sonucunda talan ile karşı karşıya bırakıldı. Bu talan da kocaman bir yalan kılıfına sokularak yapıldı. Bakanlık koruma statülerinin kaldırmasını bir gayrimenkul şirketine ihale ederek hazırlattığı ve dört yıldır devlet sırrı gibi kamuoyundan gizlediği sözde Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporuna dayandırdı. Bu rapor nihayet elimize geçtiğinde yapılan çalışmanın bilimsellik ve ekolojik temelden yoksun, tamamen rant temelli koca bir aldatmaca olduğunu anladık. MUÇEP Gökova Meclisi olarak raporla ilgili yaptığımız değerlendirmeyi geçtiğimiz yıl Eylül ayında kamuoyu ile paylaştık ve Bakanlığa da gönderdik.  Yine geçtiğimiz yıl Sayıştay, yayınladığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili Denetleme Raporu’nda Ekolojik Temelli Bilimsel Raporun hazırlanışında Bakanlığın kendi hazırladığı mevzuata dahi uymayan birçok nokta belirleyerek yasalara da aykırı olduğunu ortaya koydu.

Şimdi skandal niteliğindeki bu rapora sırtına dayayan sermaye ve devlet güçlerinin Gökova ÖÇK Bölgesi’ne karşı büyük bir talan girişimini başlattığını anlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında askıya çıkarılan Akyaka İmar Planı Revizyonu ile talan girişimi resmiyet kazandı. Bu planın yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için açtığımız dava sürerken fiili saldırılar da hız kazandı. Restoran ve otel işletmeleri Kıyı Kanununa aykırı olarak işgal ettikleri alanları daha da genişletmek için gözbebeğimiz Azmağın kıyısını dolduruyorlar, ağaçları, sazlıkları kesiyorlar ekosisteme zarar veriyorlar, kamusal alanları özel kullanımlarına geçiriyorlar. Bütün bunlar Özel Çevre Koruma Hükümlerine, Kıyı ve İmar Kanuna göre suç niteliğindeki eylemlerdir. Devletin ilgili kurumları ise bu hukuksuzluklara engel olmuyorlar, adeta yol veriyorlar.

Muğla Valiliği’ne, Ula Kaymakamlığına ve Ula Belediyesi’ne bir kez daha sesleniyoruz. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni tahrip eden bu tür uygulamalara izin vermeyin! ÖÇK Hükümlerinin, İmar Kanunu’nun ve Kıyı Kanunu’nun uygulanması için yasal sorumluluklarınızı yerine getirin.

Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na da sesleniyoruz: Dünyada eşi bulunmayan Kadın Azmağı’nın, ve Gökova Sulak Alanının ekosisteminin korunabilmesi için sivil toplum örgütlerinin verdikleri dilekçeyi dikkate alınız ve bu bölgenin “mutlak korunacak hassas alan” statüsüne geçirilmesini sağlayınız.

Gökova ahalisi olarak taleplerimizin sonuna kadar takipçisi olacağımızı değerli basına ve kamuoyuna duyururuz. 13.3.2021

MUÇEP Gökova Meclisi