26 Mart 2014 Çarşamba

Seçim bizim !...

Doğamızı, kentimizi, ortak yaşam alanlarımızı yalnızca rant alanı olarak gören,  talan eden, yaşam kalitemizi yok eden  yerel yönetimlerden bıktık.

Yine  bir yerel seçimin eşiğindeyiz. Yeni bir umutla yeni yöneticiler seçeceğiz.

Peki ama yalnızca yöneticileri değiştirmek umutlu olmak için yeterli mi?

Yönetim anlayışımızı da artık değiştirmenin zamanı gelmedi mi?

Kent halkının ortak yaşamını ilgilendiren konularda onlara sormadan kararlar alan, kent halkına hesap vermeyen bir anlayışın hakim olduğu bir sistemde yöneticilerin değişmesi bize ne kadar umut verebilir?

Akyaka'da kentimize, doğamıza sahip çıkmak, yolsuzluklara, suistimallere, talana dur demek için uzun zamandır verdiğimiz mücadeleyi yeni bir aşamaya taşıyoruz.  30 Mart 2014 itibarı ile artık mahalleye dönüşecek Akyaka'da farklı bir muhtarlık anlayışını hakim kılmak için adayız.

Ortak yaşamı savunan, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, doğrudan demokratik bir yerinden yönetim anlayışını birlikte oluşturacağız. Geleceğe daha umutlu bakabilmek için pazar günü desteğinizi bekliyoruz.

Akyaka Mahalle Muhtarı Adayı
A. Serdar Denktaş17 Mart 2014 Pazartesi

Gökova’ya Viyadük Projesine Red !

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün Gökova Kavşağı’nda yapmayı planladığı yükseltilmiş kavşak projesinin  Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından uygun bulunmadığı ortaya çıktı.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde planlanan  projenin basında yer almasından sonra duyarlı kesimler projenin doğayı tahrip edeceği gerekçesi ile harekete geçmişlerdi. Projenin durdurulması için binbeşyüzden fazla  imza toplanmış, projenin olumsuzlukları bilirkişi raporu ile ortaya konmuş ve son olarak Tabiat Varlıkları Koruma Kurumu’na 30 Ocak 2014 tarihinde bir dilekçe ile başvurarak projenin iptal edilmesi talep edilmişti. Doğa dostları adına vekaleten Avukat Necmettin Yankola’nın  verdiği dilekçeye verilen cevapta, Karayolları'nın proje başvurusunun 24.12.2013 tarihinde yapılan komisyon toplantısında değerlendirilerek olumsuz rapor verildiği belirtiliyor.

Projenin reddedilme gerekçesi olarak; Projenin 1. Derece Doğal Sit Alanı içinde planlanmış olması, yol kotunun yükseltilmesi, ağaçların kesilmesi, bitki örtüsünün ve doğal  silüetin  bozulacak olması gösteriliyor. Komisyon Raporunu okumak için tıklayın.

6 Mart 2014 Perşembe

Akyaka Meclisi için kollar sıvandı

30 Mart’ta Büyükşehir Yasası’nın uygulamaya girmesi ile artık Ula’nın bir mahallesine dönüşecek olan Akyaka’da Muhtarlık seçimleri için kollar sıvandı. Doğayı ve kamusal mekanları rant nesnesi olarak gören yönetim anlayışına karşı mücadele veren, farklı bir dünyanın mümkün olduğuna inanan Akyakalı duyarlı kesimler de Muhtarlık seçimlerine katılmak için harekete geçtiler. 

           


Serdar Denktaş’ın Muhtar Adayı, Aliye Teksal, Hacer Puebla Labarca, Kazım Yılmaz ve Raziye Göktaş’ın İhtiyar Heyetine aday olduğu ve çok sayıda  Akyakalının desteklediği hareket seçim için çalışmalara başladı. Hareketin üyeleri, kararların Akyakalıların katılımı ile alınması, doğrudan demokratik yerinden yönetim anlayışının Akyaka'da hakim kılınması için bir Akyaka Meclisi'nin oluşturulmasını  öngörüyorlar. Muhtar ve İhtiyar Heyeti, Meclis’te Akyakalıların birlikte alacağı kararların temsilcisi, uygulamalarından da Meclis'e karşı sorumlu olacaklar. Böylece saydam, hesap verebilir ve katılımcı bir yerinden yönetim yapısının oluşturulması hedefleniyor.

Akyaka’nın Uluslararası Yavaş Kentler Birliği üyeliği, Akyaka Yerel Yönetim Sözleşmesi’nin imzalanması, yerel yönetimin yol açtığı doğa tahribatlarına, imar suistimallerine, kamusal alanların özelleştirilerek Akyaka'nın betonlaşmasının yolunun açılmasına karşı özverili mücadeleler veren grup üyeleri tüm Akyakalıların desteğini bekliyor.
             

4 Mart 2014 Salı

Akyaka'da “yürütme” yi yargı da durdurmadı !

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) tüm Akyakalıların ortak yaşam alanı olan hazine arazisi zeytinliğin özelleştirilmesine karşı açılan davada İdare Mahkemesi yürütmenin devamına karar verdi. Haziran 2013’de Akyaka Belediyesi’nin Muğla İdare Mahkemesi'ne açtığı, daha sonra Muğla Mimarlar Odası’nın da müdahil olduğu  davada yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi. Yürütmenin durdurulması talebinde gerekçe olarak, İmar Kanunu’na göre ÖİB’nin Özel Çevre Koruma Bölgelerinde imar plan yetkisi olmamasına karşın Gökova ÖÇK Bölgesinde yer alan Akyaka’da 20.000 m2 zeytinlik alan üzerinde imar plan değişikliği yapmak suretiyle özelleştirmek istemesi gösterilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararının henüz Akyaka Belediyesi ve Muğla Mimarlar Odası’na tebliğ edilmediği öğrenildi.ÖİB, zeytinliğin satışı için Ocak ayı içinde ihale açmış ve teklif toplamaya başlamıştı. Özelleştirme sürecinde 6 Mart’a kadar teklif toplanarak sonrasında da satışın gerçekleşmesi planlanıyor.  Kamusal alanlarının betonlaşmasına karşı mücadele veren Akyaka Dayanışması’nın bileşenlerinden olan Muğla Mimarlar Odası’nın sözkonusu  hazine arazisinin hukuka aykırı olarak imara açılmasına karşı Akyaka Belediyesi’ne karşı açtığı diğer dava ise devam ediyor. Bu davada  zeytinliğin hukuka aykırı olarak  tapu kaydının zeytinlikten arsaya dönüştürülmek sureti ile yapılaşmaya açılmasına itiraz ediliyor,  Akyaka İmar Planının iptal edilmesi, tapu kaydının yeniden zeytinlik olarak düzeltilmesi ve  imara kapatılması talep ediliyor.  
Akyaka’da kamusal alanlarını koruma kararında olan Akyakalılar, Muğla İdare Mahkemesi’nin kararına bir üst mahkemede itiraz etmeye hazırlanıyorlar.


“Yavaş Kent” Akyaka’nın betonlaşmasına karşı mücadele sürüyor.