23 Temmuz 2020 Perşembe

Akyaka'da kıyı işgallerine geçit yok!


Kovid-19 pandemi döneminde ülkenin birçok yerinden halkın evlere kapanmasından yararlanarak doğayı ve kamusal alanları talan etmek için fırsata dönüştürme haberleri  geliyor.  Bunlara Akyaka’nın Maden İskelesi mevkiindeki otellerin önlerindeki deniz kıyı alanını işgal ederek özel kullanım alanına çevirme girişimi haberi de eklendi. Otel işletmelerinin hemen önlerindeki kıyı alanına iskele ve platformlar inşa ettikleri, bu alanları bariyerlerle çevirerek özel kullanım alanına dönüştürdükleri belirlendi.

Şikayet dilekçesi kampanyası düzenlendi

Bu işgal girişimine sessiz kalmayan Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi üyeleri, 3.6.2020 tarihinde bir dilekçe kampanyası başlatarak ilgili makamlara şikayet ettiler. Dilekçenin içeriği şu şekildeydi:

“Muğla ili, Ula İlçesine bağlı Akyaka Mahallesinde, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Maden İskelesi Mevkiinde, deniz kenarında işletilen bazı oteller tarafından tapulu olmayan, devletin hükmü altındaki alanlarda, kıyı kenar çizgisini aşan iskeleler ve platformlar inşa edilmiş ve daha önceden yol olarak herkesin kullanımına ait alanlara bariyerler yerleştirilerek halkın kıyıya serbestçe erişimi engellenmiştir. İşletmelerin bu tür faaliyetleri, kamusal alanları yalnızca kendi müşterilerinin yararlanabileceği şekilde özelleştirmesi Kıyı Kanunu’na, İmar Kanunu’na, Akyaka İmar Plan Hükümlerine ve Çevre Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklerine aykırıdır.

Kıyı Kanunu’nun, 5. Maddesinde “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” denilmektedir.

Yasaları ihlal eden bu inşaatların sorumlularının belirlenerek idari ve hukuki cezai işlem uygulanmasını, yasalara aykırı inşaatların ve engellerin kaldırılarak kıyı şeridinin yeniden halkın ücretsiz ve engelsiz erişimine açılmasını talep ediyoruz. “

Üç kurumdan cevap geldi

Şikayet dilekçelerine Ula Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Başkanlığı ve  Tabiat Varlıklarını Koruma 2. Şube Müdürlüğü tarafından cevap verildi.

Ula Belediyesi’nden 26.6.2020 tarihinde gelen cevapta ise, “bahsi geçen iskele ve platformların yapı kayıt belgeleri kurumumuza sunulmuş olup, geçerli olup olmadığına dair Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş, gelecek cevaba göre işleyişe yön verileceği” deniliyordu.

Muğla BŞB İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Başkanlığı’ndan 16 Haziran 2020’de gelen cevapta “İddia konusu yapı kaçak(ruhsatsız) veya onaylı mimari projesine aykırı imalatlar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi kapsamında olmaması durumunda (31.12.2017 tarihinden sonra yapılan veya 31.12.2017 tarihinden sonra ilave yapı alanı ihdas edilen yapılar )ilgili belediyesi ve 5216 sayılı Kanun kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesince 3194 sayılı İmar Kanununun 32.ve 42.maddeleri gereğince idari işlemler yapılması gerekmektedir”  denildi.

Son olarak Tabiat Varlıklarını Koruma 2. Şube Müdürlüğü’nden 22.7.2020 tarihinde verilen cevapta “Başvurunuzda bahsi geçen hususlar incelenmiş olup talep konusu alanda tespit edilen izinsiz uygulamalara ilişkin 30/06/2020 tarih ve E.30299 sayılı, 03/07/2020 tarih ve E.31000 yazılarımız ile işlem yapılmış olup ilgili mevzuatlar kapsamında işlemler devam etmektedir” denilerek son nokta konuldu.

Yasadışı işgaller belirlendi ve yasal işlem başlatıldı


Üç kurumun verdiği cevaplardan,  sahada incelemeler yapılarak  yasaya aykırılıkların belirlendiği ve yasal mevzuat çerçevesinde başlatılan işlemlerin devam ettiği anlaşılıyor.

MUÇEP Gökova temsilcileri Maden İskelesi’ndeki gelişmeleri takip edeceklerini ve kıyı işgallerine izin vermeyeceklerini bildirdiler.