13 Aralık 2017 Çarşamba

Akyaka’da kamusal alanlar birer birer satılıyor !


Akyaka’nın merkezinde 1628 m2’lik bir orman alanı dün 4.290.000 TL bedelle satılarak özelleştirildi. Kamuya ait ormanın yeni sahibi daha önce özelleştirilen ve davası devam eden Zeytinpark’ı da satın alan Demircioğlu İnşaat.

Satışın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 9-10 Aralık’ta Akyaka’da yaptığı ‘Akyaka’nın Dünü, Bugünü ve Geleceği Arama Konferansı’ndan hemen sonra gerçekleşmesi de oldukça manidar. Zira Akyaka’ya yeni bir vizyon oluşturmak amacı ile yapılan toplantıya Bakanlık  paydaş olarak yatırımcıları da çağırmıştı. Yatırımcılar, ovada turizm tesisleri yapmak üzere büyük miktarlarda arazi satın aldıklarını ve projeler hazırladıklarını açıkça ifade ettiler.  Aynı toplantıda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Tekinsoy da Akyaka için bir Kentsel Tasarım Projesi hazırladıklarını söyledi. Ayrıntıları açıklanmayan proje kapsamında Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinin biyolojik çeşitliliğinin kalbi olan Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmağı'nın arasındaki sulak alanda ve kıyılarda yapılaşmanın öngörüldüğü artık sır değil.

Aslında süreç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Muğla'nın doğa koruma alanlarını yeniden değerlendirerek Gökova ÖÇK Bölgesinde tüm kıyı alanlarının koruma derecesini düşürmesi, bu kapsamda Akyaka’yı ÖÇK Bölgesi dışına çıkarması ile başlamıştı.  Bir gayrımenkul şirketine hazırlatılan ‘Muğla Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’ na dayandırılarak yapılan bu yeniden değerlendirme çalışmasının ilk olarak onaylanan Gökova Paftası hakkında Muğla Mimarlar Odası tarafından Yürütmenin Durdurulması talebi ile açılan dava halen devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler Gökova ÖÇK Bölgesinin bir rant alanına dönüştürülmek istendiğini gösteriyor. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Sakin Kent Akyaka, uluslararası sözleşmelerle korunan, tüm dünyanın ortak mirası ve gelecek kuşaklara koruyarak bırakma sorumluluğumuz olan olağanüstü güzel bir bölge. Kamusal alanları, doğa koruma alanlarını ranta dönüştürerek bu mirası yok etme girişimlerini protesto ediyoruz !