10 Temmuz 2014 Perşembe

TBMM Dilekçe Komisyonu'nun zeytinlik özelleştirmesine karşı verilen dilekçeyle ilgili kararı

Akyaka Dayanışması'nın hazine arazisi zeytinliğimizin özelleştirilmesine karşı yürüttüğü kampanyada topladığı ve 8 Ekim 2013'te TBMM Dilekçe Komisyonu'na verdiği 26.824 imzalı dilekçesi ile ilgili komisyon kararı 8 Temmuz 2014'de elimize ulaştı.  16.4.2014 tarihinde alınan komisyon kararına göre Başbakanlıktan görüş sorulmak üzere işlem başlatıldığı bildiriliyor. Kararın son paragrafı şöyle:

"15.11.2013 tarih ve 11245 sayılı yazı ile de; yukarıda açıklanan sürece yer verilerek, Hukuk Müşavirliğinden beklenen görüse göre işlem yapılacağının belirtildiği, İlgili yazılara cevaben, konuya ilişkin henüz Hukuk Müşavirliğinden iletilen bir değerlendirmenin olmadığı, ancak, benzer konularda daha önce istenilen görüşlere ilişkin Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 20.1.2014 tarih ve 992 sayılı yazısı ile "...644 sayılı Çevre ve Sehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatta 644 sayılı KHK çerçevesinde yapılan değişikliklerle korunan alanlarda yapılacak planlarda genel yetkilinin Bakanlık haline getirilmesinin amaçlandığı açık olmakla birlikte, çakışan alanlarda yapılan uygulamalarda karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak 3046 ve 3056 sayılı Kanunlar uyarınca Başbakanlığa görüş sorulabilecegi..." ifade edildiği, bu doğrultuda konuya ilişkin Başbakanlıktan görüş alınmak üzere çalışmaların başlatıldığı belirtilmiş olup, İdarece beyan olunan açıklamalar dışında 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM Içtüzügünün 116’ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca baska bir işlem yapılamayacağına karar verildi."