13 Eylül 2018 Perşembe

Çınar Plajı Muğla Valiliğinin takibinde !
Çınar Plajı’na öğütülmüş taş tozu dökülerek doğal yapının bozulması ile ilgili olarak vatandaşların CİMER’e yaptıkları şikayetler sonuç verdi. Muğla Valiliği konunun incelenmesi ve gereğinin yapılması için  Muğla Büyükşehir ve Ula Belediye Başkanlıklarına birer yazı gönderdi. Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret ÇAVUŞ imzası ile gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Ula İlçesi, Akyaka Mahallesinde yer alan Çınar Plajında, sahil şeridinden çakılların traktörle taşındığı ve toz haline getirilmiş malzeme dökülerek doğal yapının tahrip edildiğine dair şikayetler iletilmiştir. Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile mülga Akyaka Belediye Başkanlığı arasında 18.05.2012 tarihinde imzalanan protokol kapsamında söz konusu plajın işletme hakları Ula Belediye Başkanlığında bulunmaktadır. İlgi başvuruda yer alan şikayet konularının söz konusu protokol ve ayrıca 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili Yönetmelikler, yürürlükte bulunan imar planı ve plan hükümleri ile ilgili tüm mevzuat kapsamında Ula Belediye Başkanlığınca incelenerek, aykırılıkların tespit edilmesi halinde yasal gereğinin temini, ayrıca konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce takibinin yapılması ve sonucundan Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bilgi verilmesi hususunda; Gereğini rica ederim.”Gökova sulak alanında doğa talanına geçit yok !
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Kitesurf Plajının girişinde, hafriyat malzemesi dökülerek tahrip edilen ve otopark alanına dönüştürülen sulak alanla ilgili Gökova Ekolojik Yaşam Derneği 9 Nisan 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi vermişti. İl Müdürlüğünden Derneğe 7 Mayıs 2018’de verilen ilk cevapta, tahribatın yerinde tespit edildiği ve gereğinin yapılması için Ula Belediyesi’ne  bildirildiği ifade edilmişti. Geçen süre içinde tahribatın düzeltilmesi yönünde hiçbir gelişme olmayınca Dernek tarafından 2 Ağustos 2018’de ikinci kez İl Müdürlüğüne dilekçe verilmişti.

İl Müdürlüğünden Gökova Ekolojik Yaşam Derneği’ne gelen ikinci yazıda, konunun Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 31.7.2018 tahihinde yaptığı toplantıda görüşüldüğü ve karara bağlandığı bildirildi. Cevaba eklenen toplantı kararının kopyasında;

“Akçapınar Mahallesi, 903 ve 1618 parseller içerisinde yer alan ve toprak doldurulması suretiyle arazi yapısı bozulan alanın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içerisinde parsel sahibi tarafından eski haline getirilmesi ve konunun Muğla Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) takip edilmesine karar verildi.” deniliyor.