16 Ekim 2020 Cuma

Süzer Holding Gökova'dan Elini Çek !

 


Süzer Holding’in Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde, kitesurf sporunun yapıldığı sahile giden yol üzerinde, Akçapınar Azmağının kenarında, 102 ada, 108 ve 109 numaralı parseller üzerinde yaptığı kaçak inşaatlarla ilgili olarak Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi faaliyetin yürütüldüğü alanda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Etkinlikte ‘Muğla Cennet Kalsın” ve “Gökovayı Vermecez” pankartları açıldı. Gökova Meclisi üyeleri ayrıca yasadışı faaliyetle ilgili olarak CİMER üzerinden şikayet dilekçesi göndermek üzere kampanya başlattılar. Ayrıca Akçapınar köylülerinin de bu kampanyadan bağımsız şikayet dilekçeleri verdikleri öğrenildi. Daha önce de duyarlı yurttaşlar tarafından change.org üzerinden bir de imza kampanyası başlatılmıştı.

Süzer Holding Gökova'ya göz dikmiş

Süzer Holding, web sitesinde yayınladığı bir proje tanıtımı videosunda, Gökova Kıyılarında 6 tane turizm faaliyetine yönelik proje hazırladıklarını, bunlardan birisinin Gökova Sulak Alanında, kitesurf turizmine yönelik konaklama tesisleri olduğunu duyurmuştu.  

Süzer Holding'in planladığı projelerin yerleri

Her şey Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu ile başladı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamuoyundan gizleyerek hazırlattığı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu sonrasında Gökova doğal sit alanlarının koruma derecelerini düşürmesinden sonra bu tür projelerin gündeme gelmesi, bölgede Bakanlığa yönelik tepkilerin büyümesine neden oldu. Dört yıldır gizlenen ve yakın zamanda ortaya çıkan rapor hakkında MUÇEP Gökova Meclisi daha önce bir değerlendirme yayınlayarak eleştirmişti. MUÇEP Gökova'nın eleştirilerini destekleyecek şekilde, Sayıştay'ın  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu'nda da Bakanlığın bu raporu hazırlayış sürecinde yapılan birçok hukuki usulsüzlüklere yer veriliyor.

Diğer yandan dün Ula Belediyesi de bir kamuoyu açıklaması yaparak yasadışı inşaatların mühürlendiğini, para ceza uygulandığını, belediye encümeninde yıkım kararı alındığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ula Belediyesi daha önce kitesurf plajında yapılan 6 adet kaçak bungalovu da mühürlemiş ve yıkım kararı almıştı. Ancak bu kaçak inşaatlar iki yıldır yıkılmadığı gibi konaklama tesisi olarak işletilmeye devam ediyor.


Basın Açıklamasının metnini aşağıda bulabilirsiniz.


SÜZER HOLDİNG, GÖKOVA’DAN ELİNİ ÇEK !

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, doğal sit alanlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından adeta yangından mal kaçırırcasına gizli yürüttüğü sürecin sonunda, yeniden değerlendirilerek neredeyse tamamının koruma statüsü düşürüldü. Doğal Sit Alanlarının yeniden değerlendirmesinin dayandırıldığı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu dört yıl boyunca bir devlet sırrı gibi kamuoyundan gizlendi. Nihayet kamuoyuna yansıyan bu raporun hem ulusal, hem uluslararası mevzuat, hem de bilimsel etik açısından bir skandal olduğu orta çıktı. Raporun hazırlanış sürecinde işlenen hukuksuzluklar Sayıştay’ın yeni yayınladığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denetim Raporunda da net bir şekilde ortaya konuldu. Böylesine vahim işleyen bir süreç sonunda yalnıza Gökova değil, Türkiye’nin tüm doğa koruma alanları rant ve betonlaşma baskısı altına sokuldu.

 Değişikliklerin ilk sonucunu Okluk Koyunda yapılan Cumhurbaşkanlığı Konutu inşaatı ile vahim bir şekilde gördük. Barselona Sözleşmesi ile koruma altında olan bölge koruma dışına çıkarılarak on binlerce ağaç katledildi, kara ve deniz ekosistemleri,  endemik flora ve fauna bir daha geri gelmeyecek şekilde tahrip edildi. Köylülerin toprakları kamulaştırıldı.

Görüyoruz ki ÖÇK Bölgesi Gökova’ya ikinci darbe Gökova Sulak Alanı üzerinden planlanıyor. Süzer Holding’in web sitesinde yayınlanan bir proje tanıtım videosunda, Gökova kıyıları üzerinde altı noktada proje hazırlığında oldukları, bu hazırlıkları da Bakanlık ile kol kola yürüttükleri anlaşılıyor. Tanıtım videosunda kitesurf sporunun yapıldığı Akçapınar sahiline yakın bir bölgede büyük miktarda arazi satın alarak burada turizm amaçlı tesisler inşaa edeceklerini açıkça ilan ediyorlar. İlan etmekle de kalmayıp 15 tane bungalov tırlarla taşınarak bu araziye kelimenin tam anlamı ile ”gece konduruldu”.  Hiçbir imar izni olmadan, Özel Çevre Koruma hükümlerini, Kıyı Kanununu hiçe sayarak kaçak bir yapılaşma başlattılar.

Gökova’nın bir dünya mirası olarak titizlikle korunması gereken çok özel bir coğrafya parçası olduğuna inanan Gökova ahalisi, sivil toplum örgütleri olarak bu doğa talanına sessiz kalmayacağımızı, sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve durdurmak için her türlü meşru ve yasal mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığını kamu vicdanını yaralayan Muğla Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporuna verdiğini onayı iptal etmeye, aynı Bakanlığı, Muğla Valiliğini, Ula Kaymakamlığını, Muğla Büyükşehir Belediyesini, Ula Belediyesini yetkilerini kullanarak bu yasadışı uygulamaları durdurmaya davet ediyoruz. Doğanın talan edilmesine daha fazla izin vermeyin, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin korunması için gerekli önlemleri alın.

Ve Süzer Holding’e sesleniyoruz:  kurdun kuşun yaşam alanlarını sizin rant kapısı yapmanıza izin vermeyeceğiz, Gökova’dan elinizi çekin !!

Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi, 15.10.2020


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme